Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 25, 2023 | 10:45 - Lượt xem: 658

Tổng cục TCĐLCL vừa tổ chức hội thảo công tác chuyên môn về “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động TCĐLCL”, “Đánh giá và định hướng của công tác khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường” và “ Giới thiệu TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001: 2016) Hệ thống quản lý chống hối lộ – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng”.

Hội thảo có sự tham gia của TS. Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục, đại diện các Vụ, Viện, Trung tâm, Văn phòng cùng đông đảo đội ngũ công chức, viên chức thuộc Tổng cục.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Hà Minh Hiệp nhấn mạnh, hội thảo là cơ hội để các công chức, viên chức nâng cao hiểu biết về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, các hoạt động chuyên môn gắn với lĩnh vực quản lý của ngành. Đây cũng là diễn đàn để ghi nhận ý kiến đóng góp, xây dựng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong thời gian tới.

 Phó Tổng cục trưởng Phụ trách Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Đoàn Thanh Thọ, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Pháp chế-Thanh tra trình bày tổng quan về quy định của pháp luật đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; quy trình thực hiện hoạt động thanh, kiểm tra; thực trạng hoạt động thanh, kiểm tra; các lỗi thường gặp trong thanh, kiểm tra; giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các cuộc thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

 Ông Đoàn Thanh Thọ, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Pháp chế -Thanh tra.

Tiếp đó, đại diện Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm hàng hoá – ông Doãn Đình Dũng đã trình bày báo cáo chuyên đề “Khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng để xây dựng kế hoạch kiểm tra; tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và thông tin cảnh báo theo quy định”. 

Với chuyên đề thứ 3 “Giới thiệu TCVN ISO 37001:2018 (ISO 37001: 2016) Hệ thống quản lý chống hối lộ – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng”, bà Màn Thuỳ Giang – Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam cho hay, mục đích của việc áp dụng tiêu chuẩn là giải quyết vấn đề hối lộ thông qua Luật pháp; thỏa thuận quốc tế; Công ước quốc tế; Các tổ chức chủ động thực hiện thông qua HTQL chống hối lộ (ABMS); Tổ chức có chính sách chống hối lộ, cam kết với tính liêm chính, thiết lập văn hóa liêm chính, minh bạch, công khai và tuân thủ; Giúp tổ chức tránh và giảm chi phí, rủi ro và thiệt hại của việc tham gia vào hối lộ, nâng cao uy tín của tổ chức…

 Quang cảnh Hội thảo.

Ở phần thảo luận, đại diện các Vụ, Viện đã có nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất đối với công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Kết luận Hội thảo, TS Hà Minh Hiệp đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu, đông thời nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị cần tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất được nêu tại hội thảo từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.