Môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa quốc gia đã sẵn sàng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 5, 2024 | 21:54 - Lượt xem: 245

Ngày 3/4/2024, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đã có công văn thông báo đến Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố về việc thông báo môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin TXNG sản phẩm hàng hóa quốc gia.

 

Ngày 19/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) xây dựng, vận hành và quản lý Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia (sau đây gọi là Cổng TXNG SPHH quốc gia).

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) giao là chủ đầu tư xây dựng Cổng TXNG SPHH quốc gia. Hiện tại, Cổng TXNG SPHH quốc gia đang trong quá trình thuê hạ tầng công nghệ thông tin và dự kiến vận hành chính thức trong quý II/2024.

Để hỗ trợ các địa phương kết nối với Cổng TXNG SPHH quốc gia được nhanh chóng và hiệu quả, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia đã chuẩn bị môi trường kết nối kỹ thuật tại địa chỉ https://sandbox.truyxuatnguongoc.gov.vn.

Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia thông báo để Quý Cơ quan có nhu cầu kết nối kỹ thuật biết. Để được hỗ trợ, đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia trước ngày 12/04/2024 (Ông Hoàng Quốc Việt, Điện thoại: 0868411368, E-mail: msmv@nbc.gov.vn).

Thanh Uyên