Mexico thông báo Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về ván gỗ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Chín 9, 2022 | 14:42 - Lượt xem: 348

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MEX/513, Mê-hi-cô thông báo Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Mexico ký hiệu PROY-NOM-203-SE-2020 thiết lập các giới hạn tối đa cho phép đối với phát thải formaldehyde từ ván dăm gỗ và ván sợi gỗ được sản xuất bằng urê-formaldehyde và các sản phẩm được sản xuất bằng loại ván này.

Quy chuẩn kỹ thuật được thông báo (dự thảo quy chuẩn chính thức của Mexico) thiết lập các giới hạn cho phép tối đa đối với phát thải formaldehyde và hàm lượng formaldehyde của ván dăm gỗ và ván sợi gỗ được sản xuất bằng cách sử dụng urê-formaldehyde làm chất kết dính, ngoài đồ nội thất và các bộ phận của chúng và tất cả sản phẩm khác được sản xuất bằng loại bảng này.

Điều này cũng áp dụng cho ván dăm, ván ép gỗ được sản xuất trong nước và nhập khẩu, trong quá trình sản xuất có sử dụng nhựa urê-fomanđehit, ngoài đồ nội thất và các bộ phận của chúng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, tất cả sản phẩm được sản xuất bằng loại ván này.

Mục đích của quy chuẩn nhằm ngăn chặn các hành vi lừa đảo và bảo vệ người tiêu dùng; Bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của con người.

Đồng thời, Chi Lê thông báo ban hành Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 1217: 2017: Thông Radiata, thông Oregon, thông Aoerosa – Phân loại trực quan để sử dụng trong kết cấu – Các đặc tính kỹ thuật phân cấp về chất lượng.

Tiêu chuẩn được thông báo thiết lập yêu cầu phải đáp ứng đối với các tấm dạng khô (độ ẩm không quá 19%) là gỗ xẻ hoặc gỗ bào của thông radiata, thông Oregon hoặc thông aoerosa nhằm mục đích sử dụng trong kết cấu và được phân loại bằng mắt thường. Dung sai kích thước đáp ứng các thông số kỹ thuật quy định trong Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 2824. Tiêu chuẩn xác định ba cấp phân loại gồm: GS, G1 và G2. Cụ thể, loại GS: Thường được sử dụng như một phần của kết cấu hạng nặng; Loại G1: Đặc biệt thích hợp cho dầm, sàn và giàn mái; Loại G2: Đặc biệt thích hợp cho các vách ngăn kết cấu.

Các đặc tính cơ học được chấp nhận liên quan đến các cấp cơ học này được quy định trong Tiêu chuẩn Chile (NCh) số 1198. Mục đích của tiêu chuẩn nhằm đảm bảo các yêu cầu chất lượng.

Theo VietQ