Mauritius áp các quy định nghiêm ngặt về sản phẩm túi nhựa sử dụng một lần

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Một 4, 2021 | 11:11 - Lượt xem: 1557

Theo tin cảnh báo số G/TBT/N/MUS/12 ngày 05/11/2020, Mauritius thông báo Quy định bảo vệ môi trường GN 197 (cấm túi nhựa) năm 2020.

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021, việc sở hữu, sử dụng, phân phối, bán, xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất hoặc cung cấp túi nhựa sẽ bị cấm với một số trường hợp miễn trừ như đã nêu trong biểu đầu tiên của quy định. Việc nhập khẩu hoặc sản xuất túi nhựa được miễn trừ, túi nhựa phân hủy sinh học sẽ phải đăng ký với Cục trưởng Cục Môi trường. Giấy chứng nhận đăng ký sẽ có giá trị trong thời hạn ba năm và sẽ được gia hạn.

Hơn nữa, việc nhập khẩu, sản xuất túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc túi nhựa có thể phân hủy sẽ phải tuân theo sự cho phép của Cục trưởng Cục Môi trường. Các nhà nhập khẩu túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc phân hủy được yêu cầu: xin thông quan ít nhất 30 ngày trước khi đặt hàng nhập khẩu túi; nộp bản sao giấy chứng nhận hợp quy do nhà sản xuất cấp cũng như các mẫu túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc phân hủy được để kiểm tra bởi phòng thí nghiệm do Giám đốc có thể phê duyệt.

Khi các quy định trên có hiệu lực vào ngày 01 tháng 3 năm 2021, Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi nhựa) năm 2015 sẽ bị thu hồi. Nhà nhập khẩu, nhà sản xuất túi nhựa được miễn trừ hoặc túi nhựa có thể phân hủy sinh học, túi nhựa có thể phân hủy hiện tại sẽ phải làm đơn đăng ký mới để được đăng ký là nhà sản xuất hoặc nhập khẩu các loại túi đó.

Vài năm gần đây, Mauritius đã phải hứng chịu lũ quét trong thời gian mưa lớn do các tuyến đường thủy bị tắc nghẽn. Một trong những lý do chính là các sản phẩm nhựa như túi ni lông trở thành chất độn chuồng, làm tắc nghẽn cống rãnh và đường dẫn nước. Hơn nữa, lo ngại về việc lạm dụng và vứt bỏ túi ni lông đã nổi lên như một vấn đề môi trường lớn ở Mauritius.

Với nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa, một chính sách mới được thực hiện để giảm thiểu việc sử dụng túi nhựa là việc ban hành Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi nhựa) năm 2015. Các Quy định cấm nhập khẩu, sản xuất, bán hoặc cung cấp túi nhựa như từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, bao gồm cả túi polypropylene không dệt và không bao gồm tất cả các loại túi nhựa được miễn trừ liệt kê trong Biểu đầu tiên. Quy định áp dụng cho túi nhựa được thiết kế để đựng hàng hóa mua tại điểm bán hàng. Vì đã xác định được nhiều kẽ hở và gặp khó khăn trong quá trình thực thi Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi ni lông) năm 2015, Bộ này đã xem xét các quy định sau.

Do đó, Quy định về Bảo vệ Môi trường (Cấm sử dụng túi ni lông) 2020 đã được ban hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2020 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 với thời gian tạm hoãn sáu tháng để làm cạn kiệt nguồn dự trữ hiện có. Quy định Bảo vệ Môi trường (Cấm túi nhựa) năm 2015 sẽ bị thu hồi khi các quy định mới có hiệu lực và mọi nhà nhập khẩu hoặc nhà sản xuất túi nhựa được miễn trừ hoặc túi nhựa có thể phân hủy sinh học hoặc túi nhựa có thể phân hủy hiện tại sẽ phải làm đơn mới để được đăng ký là nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu các túi đó.

 Hà My