Lợi ích đem lại từ việc chứng nhận Tiêu chuẩn ISO 22301

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 2, 2019 | 14:43 - Lượt xem: 2074

Mọi doanh nghiệp hiện nay đều cần được đảm bảo an toàn về những sự gián đoạn, sự cố, các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Tiêu chuẩn ISO 22301 đã được phát triển để bảo vệ chống lại các mối đe dọa, giảm khả năng xảy ra và đảm bảo doanh nghiệp phục hồi từ các sự cố gián đoạn.

Lợi ích của việc sở hữu chứng nhận

Thiết lập một khuôn khổ để xác định, giảm và quản lý các mối đe dọa cho tổ chức của doanh nghiệp; Tăng năng suất tổ chức bằng phương pháp tiếp cận thực tiễn “Plan, Do, Check, Act”; Chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu của khách hàng, quy định và / hoặc các yêu cầu khác; Giảm chi phí đánh giá về kinh doanh liên tục trong và ngoài doanh nghiệp; Cải thiện thời gian phản hồi sự cố và giảm thiểu các mối đe dọa; Doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh với tiêu chuẩn được quốc tế công nhận; Tăng sự tự tin của khách hàng và thể hiện sự kiên cường; Cung cấp đánh giá và cải tiến liên tục

Đối với khách hàng của doanh nghiệp

Việc sở hữu chứng nhận ISO 223013 giúp cho khách hàng của doanh nghiệp: cải thiện dịch vụ và an ninh; Tăng cường bảo mật Tuân thủ luật pháp; Giảm sự cố và thiệt hại; Mức phân phối khách hàng cấp cao

Ngoài ra, có thể kết hợp Tiêu chuẩn ISO 223013 với tiêu chuẩn ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 14001 (hệ thống quản lý môi trường), ISO / IEC 27001 (Hệ thống quản lý an ninh thông tin) và các Tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như ISO / IEC 20000-1 (Công nghệ thông tin – Quản lý dịch vụ) và ISO 28000 (Hệ thống tiêu chuẩn quản lý an ninh chuỗi cung ứng)

Bởi để có một mức độ tương thích và phù hợp với các hệ thống quản lý có liên quan mà có thể hỗ trợ tích hợp và thực hiện hoạt động.

Để biết thêm thông tin chi tiết về bộ Tiêu chuẩn ISO 223013, vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin (ĐT 024 37562608, email: tttt@tcvn.gov.vn).