Lộ trình tiêu chuẩn mới của Châu Âu trong việc thúc đẩy triển khai phát triển hydrogen quy mô lớn

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Ba 27, 2023 | 10:59 - Lượt xem: 310

Lộ trình về việc thiết lập các Tiêu chuẩn Châu Âu trong lĩnh vực hydrogen thể hiện tham vọng của EU hướng tới nền kinh tế tăng trưởng xanh và bền vững tại thị trường Châu Âu.

Lộ trình về tiêu chuẩn hóa hydro của Liên minh châu Âu cho thấy cái nhìn tổng quan toàn diện về các lỗ hổng, thách thức và nhu cầu cần được nhanh chóng hoàn thiện, khắc phục. Lộ trình này được đưa ra bởi các thành viên Liên minh Châu Âu. Những lỗ hổng trong tiến trình tiêu chuẩn hóa sẽ là rào cản quan trọng đối với việc triển khai các công nghệ, ứng dụng và đầu tư hydro. Lộ trình về tiêu chuẩn hóa hydro bao gồm các nhu cầu tiêu chuẩn hóa cho toàn bộ chuỗi giá trị hydro, từ sản xuất, phân phối, vận chuyển và lưu trữ đến các ứng dụng vào thực tiễn.

Để phù hợp với Chiến lược Tiêu chuẩn hóa, một loạt khuyến nghị đã được đưa ra với mục đích hợp lý hóa và đẩy nhanh quá trình thiết lập các tiêu chuẩn châu Âu. Nó sẽ cung cấp thông tin về công việc của Ủy ban và các cơ quan tiêu chuẩn hóa quốc gia và châu Âu. Đặc biệt, lộ trình này còn là tiền đề để Ủy ban có một tiêu chuẩn về hydro nhất định dành cho các Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Châu Âu.

Lộ trình về việc thiết lập các Tiêu chuẩn Châu Âu trong lĩnh vực hydrogen thể hiện tham vọng của EU hướng tới một nền kinh tế tăng trưởng xanh và bền vững tại thị trường Châu Âu. Ảnh minh họa 

Lộ trình phản ánh các việc cần được ưu tiên trong vấn đề xác định trong chương trình làm việc hàng năm về tiêu chuẩn hóa cho năm 2023 và cũng tuân theo báo cáo của Liên minh Hydro sạch Châu Âu năm 2021, trong đó xác định việc còn nhiều lỗ hổng trong các tiêu chuẩn hydro là rào cản quan đối với việc triển khai các giải pháp hydro mới.

Liên minh Hydro Châu Âu (ECH2A) tập hợp ngành công nghiệp, cơ quan công quyền, xã hội dân sự và các bên liên quan khác để hỗ trợ triển khai quy mô lớn các công nghệ hydro sạch vào năm 2030. Ngay sau khi ra mắt, ECH2A đã xác định nhu cầu tiêu chuẩn hóa mạnh mẽ và hài hòa khuôn khổ. Điều đó đã dẫn đến việc thành lập Nhóm công tác chuyên trách (WG) về tiêu chuẩn hóa hydro vào tháng 2 năm 2022.

Nhóm công tác về tiêu chuẩn hóa này được giao nhiệm vụ xây dựng lộ trình tiêu chuẩn hóa và có thể: Thực hiện phân tích toàn diện về các hoạt động tiêu chuẩn hóa liên quan đến hydro đang diễn ra; Thiết lập cái nhìn tổng quan toàn diện về lỗ hổng/ưu tiên tiêu chuẩn hóa và nhu cầu được thiết lập theo toàn bộ chuỗi giá trị; Tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao nhận thức về hiện tại và tương lai;

Quản lý hoạt động tiêu chuẩn hóa; Hợp lý hóa các ý tưởng tiêu chuẩn hóa bắt nguồn từ các sáng kiến ​​khác nhau; Sắp xếp các chủ đề theo thời gian; Các tiêu chuẩn hydro chung của Châu Âu và quốc tế là chìa khóa để triển khai thành công các công nghệ và ứng dụng hydro. Điều cần thiết là các tiêu chuẩn này cần được phát triển kịp thời, đảm bảo sự phù hợp với khung pháp lý/quy định và sự phát triển của công nghệ.

Khung tiêu chuẩn hóa hydro của Châu Âu rõ ràng phải phù hợp với các chính sách của Châu Âu được quy định trong khung pháp lý chung của EU liên quan đến luật khí hậu và thỏa thuận xanh, đồng thời được lồng ghép thêm vào khung quy định kỹ thuật hơn nhằm khử cacbon cho các lĩnh vực cụ thể (công nghiệp, di động và vận tải…). Các mục tiêu chung của quy định tiêu chuẩn hóa EU 1025/2012 và chiến lược Tiêu chuẩn hóa châu Âu mới (2022) cũng áp dụng cho quy trình tiêu chuẩn hóa hydro dựa vào kết luận của Diễn đàn Madrid (ngày 11/5/2022). 

Diễn đàn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các tiêu chuẩn chất lượng cho hydro và hỗ trợ Ủy ban ủy quyền cho CEN và CENELEC xây dựng tiêu chuẩn về chất lượng hydro trong mạng lưới hydro và ở người dùng cuối với sự tham gia của tất cả người tham gia thị trường có liên quan. 

Diễn đàn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho phép tích hợp hiệu quả chi phí khí tái tạo và khí carbon thấp trong hệ thống khí hiện có. Điều quan trọng là phải đảm bảo các loại khí này được tiếp cận đầy đủ với thị trường bán buôn và bán lẻ, cơ sở hạ tầng và thương mại xuyên biên giới.

Theo VietQ