Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến việc loại bỏ sử dụng chì làm chất ổn định nhiệt trong các thiết bị xét nghiệm máu

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 11, 2019 | 9:41 - Lượt xem: 6471

Ngày 02/9/2019, Liên minh châu Âu thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Ủy ban sửa đổi Phụ lục IV của Chỉ thị 2011/65/EU của Nghị viện và Hội đồng châu Âu liên quan đến việc loại bỏ sử dụng chì làm chất ổn định nhiệt trong các thiết bị xét nghiệm máu.

Mục đích của dự thảo nhằm đáp ứng với các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện hành. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 11 năm 2019. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên
tham gia góp ý kiến là ngày 03/11/2019.
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/EEC/19_4880_00_e.pdf 

Mã thông báo G/TBT/N/EU/678