EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định Ủy ban về việc không chấp thuận một số chất hoạt tính trong các sản phẩm bi ô xít

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 12, 2018 | 9:34 - Lượt xem: 1269

Ngày 11/6/2018, Liên minh châu Âu EU thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quyết định Ủy ban về việc không chấp thuận một số chất hoạt tính trong các sản phẩm bi ô xít theo Quy định (EU) số 528/2012 của Nghị viện và Hội đồng châu Âu. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 9/2018. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể tử ngày công bố trên công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 10/8/2018.