Lễ khai mạc của chương trình đào tạo của SMRJ đã tổ chức vào ngày 26/3 tại Hà Nội và ngày 28/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng TưTháng Tư 6, 2018 | 9:04 - Lượt xem: 1316

SMRJ (Cơ quan xúc tiến DNNVV ở Nhật Bản) đã bắt đầu khóa đào tạo cán bộ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vào ngày 26 và 28 tháng 3 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Lễ khai mạc được tổ chức tại Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC-Hà Nội và VJCC-HCMC) với sự tham gia của đại diện các cơ quan như Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp nhỏ và và Nhật Bản (SMRJ), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED), Đại sứ quán Nhật Bản, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Bắc, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) và các cơ quan liên quan, các học viên của khóa học là cán bộ các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.. Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp – Ông Hồ Sỹ Hùng và Giám đốc điều hành SMRJ đã tham dự và phát biểu tại buổi lễ. Chương trình đào tạo cho các nhân viên hỗ trợ SME sẽ được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 6, trong đó có 5 buổi đào tạo cho mỗi tháng (tổng cộng 20 ngày). Các chủ đề bao gồm: (i) chiến lược / kế hoạch quản lý của doanh nghiệp vừa và nhỏ và chu trình Lập kế hoạch, Thực hiện, Điều tra, và Điều chỉnh (PDCA) (tháng 3/ giai đoạn 1), (ii) Chất lượng, Chi Phí và Giao hàng (QCD) tại các địa điểm sản xuất (tháng 4 / giai đoạn 2.), (iii) quản lý tài chính (tháng 5 / giai đoạn 3) và (iv) tiếp thị B2B và xây dựng năng lực cho các nhân lực hỗ trợ SMEs (tháng 6/ giai đoạn 4.).