Lấy ý kiến văn bản lĩnh vực TCĐLCL

Người viết: admin - Lượt xem: 698623

Lấy ý kiến Tiêu chuẩn 7336:2020 Phòng cháy và chữa cháy (Thời hạn góp ý đến 15/8/2020)

Lấy ý kiến Dự thảo TCVN 5738:2020 Hệ thống báo cháy (Thời hạn góp ý đến 15/8/2020)

Lấy ý kiến TCVN Mặt nạ phòng độc cách ly – mặt trùm toàn khuôn mặt (Thời hạn góp ý đến 15/8/2020)

Lấy ý kiến TCVN 7336:2020 Phòng cháy và chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước – Yêu cầu thiết kế

Lấy ý kiến TCVN 5738:2020 Hệ thống báo cháy và yêu cầu kỹ thuật 

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN

Lấy ý kiến dự thảo Khung chương trình Đo lường

 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, thiết bị sử dụng nước tiết kiệm

 Lấy ý kiến dự thảo Thông tư Sửa đổi Khoản 7 Điều 6 của Thông  tư số 15/2015/TT-BKHCN

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Lấy ý kiến dự thảo QCVN 3:2017/BKHCN về An toàn đồ chơi trẻ em

Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi QCVN 9:2012/BKHCN Tương thích điện từ (EMC) đối với một số thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về Khí thiên nhiên

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về dầu nhờn động cơ

 Góp ý dự thảo mô hình khung HTQLCL theo ISO 9001:2015

 Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy

Góp ý Dự thảo Quyết định Thủ tướng phê duyệt Đề án TBT theo Quyết định số 598/QĐ-TTg

Lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo TCVN về phòng cháy chữa cháy

Góp ý dự thảo Thông tư quản lý Chương trình quốc gia năng suất chất lượng