Lấy ý kiến góp ý hai dự thảo Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 9, 2019 | 11:32 - Lượt xem: 918

Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 21 có một số điểm mới được đưa vào như tiêu chuẩn quốc gia được xuất bản và phát hành dưới dạng bản điện tử.

Ông Nguyễn Văn Khôi, Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn, Tổng cục TCĐLCL cho biết, dự thảo thông tư thay thế Thông tư 21 có một số điểm mới được đưa vào như tiêu chuẩn quốc gia được xuất bản và phát hành dưới dạng bản điện tử. Trường hợp tiêu chuẩn quốc gia có nhiều phần thì có thể đóng rời từng phần tiêu chuẩn hoặc thành một bộ tiêu chuẩn gồm nhiều phần để tiện cho việc sử dụng, tra cứu. Bộ, ngành có thể xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc gia do mình tổ chức, xây dựng dự thảo sau khi có sự thống nhất với Tổng cục TCĐLCL về hình thức xuất bản, đảm bảo chính xác về nội dung, ký hiệu tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về bảo vệ quyền tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài và quy định pháp luật liên quan.

Dự thảo cũng quy định rõ phương thức áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn quốc gia mà không thông qua một tài liệu trung gian khác. Nếu tiêu chuẩn quốc gia áp dụng thông qua tài liệu trung gian khác thì có viện dẫn tiêu chuẩn quốc gia đó.

Đối với tiêu chuẩn cơ sở, ông Khôi lưu ý khi xây dựng không được trái với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và quy định của pháp luật hiện hành. Tiêu chuẩn cơ sở cần được xây dựng phù hợp với trình độ tiến bộ KH&CN, đáp ứng được yêu cầu quản lý, sản xuất kinh doanh của cơ sở.

“Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng của thực tiễn cơ sở” – ông Khôi nhấn mạnh.

Trong Dự thảo thông tư thay thế Thông tư 23, điểm mới của Dự thảo là đối tượng áp dụng được mở rộng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật. Đối với quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành không tạo ra rào cản kỹ thuật không cần thiết với hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa, không chồng chéo, trái với hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đặc biệt, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương nhưng sau khi có ý kiến của Bộ KH&CN để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy chuẩn kỹ thuật.

Hiện Tổng cục TCĐLCL đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp về dự thảo hai thông tư trên.

Bảo Anh