Lấy ý kiến góp ý dự thảo TCVN về Yêu cầu chung đối với chuyên gia năng suất quốc gia

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 15, 2022 | 12:15 - Lượt xem: 781

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về năng suất chất lượng để tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 – 2030, Viện Năng suất Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng TCVN và tổ chức triển khai nghiên cứu, xây dựng dự thảo TCVN về Yêu cầu chung đối với chuyên gia năng suất quốc gia.

Theo quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Viện Năng suất Việt Nam xin gửi tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan dự thảo TCVN để nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản (hoặc thư điện tử). Hồ sơ dự thảo TCVN được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Viện Năng suất Việt Nam.

Văn bản góp ý xin gửi về trước ngày 05/10/2022 theo địa chỉ: Viện Năng suất Việt Nam – Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin: Ông Đào Cảnh Tùng – Thành viên nhóm nghiên cứu. Điện thoại: 0783.162.286 hoặc 024.37561501. E-mail: vnpi@vnpi.vn  và dctung@vnpi.vn.

Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được phản hồi của Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân, dự thảo TCVN được xem như đã nhận được ý kiến đồng ý.

Xem toàn văn công văn và dự thảo như sau:

Vụ Tiêu chuẩn