Lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 22, 2021 | 16:41 - Lượt xem: 1486

Ngày 09/4/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 802/BKHCN-TĐC về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ.

Thực hiện kế hoạch sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN về thép không gỉ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban soạn thảo xây dựng “Sửa đổi 1:2020 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về thép không gỉ” trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, nước ngoài, thực tiễn sản xuất, kinh doanh, năng lực thử nghiệm và đánh giá rủi ro.

Để hoàn chỉnh dự thảo QCVN trước khi ban hành, Bộ KH&CN xin gửi tới các cơ quan, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan dự thảo QCVN để nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản (hoặc thư điện tử).

Văn bản góp y xin gửi về theo địa chỉ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (qua Vụ tiêu chuẩn) – số 08 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 02432191365; Email: vutieuchuan@tcvn.gov.vn.

Xem chi tiết tại đây Dự thảo Sửa đổi 1-2021QCVN 20.2019-BKHCNDự thảo ban hành QCVN 20.2021 thép ko gỉ