Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 17, 2023 | 13:24 - Lượt xem: 292

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ  giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhiệm vụ xây dựng “Thông tư thay thế Thông tư số 16/2012/TT- BKHCN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ”

Theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi Quý cơ quan, đơn vị dự thảo Thông tư quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến góp ý (dự thảo được gửi kèm theo công văn này).

Đồng thời, dự thảo sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ để lấy ý kiến rộng rãi các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa – 76 Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội); gửi file điện tử qua email: qlghinhan@tcvn.gov.vn để kịp thời tổng hợp.

Xem Công văn, Dự thảo và Phụ lục tại đây:

1. Công văn Lấy ý kiến góp ý

2. Dự thảo

3. Phụ Lục