Lấy ý kiến góp ý cho dự thảo TCVN về phòng cháy chữa cháy

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng TưTháng Tư 28, 2020 | 9:36 - Lượt xem: 1148

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2019-2020. Xin gửi đến các Quý cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia về Bình chữa cháy mini.
Nội dung chi tiết Dự thảo trong file đính kèm.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi trước ngày 20 tháng 5 năm 2020, theo địa chỉ:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Vụ Tiêu chuẩn), Số 8 Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 024 37911629; email: vutieuchuan@tcvn.gov.vn
File đính kèm TCVN Binh chua chay mini