Lạng Sơn hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 20, 2018 | 14:02 - Lượt xem: 1429

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Việc đẩy mạnh đưa các công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đổi mới công nghệ áp dụng trong sản xuất đáp ứng yêu cầu đòi hỏi trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa như hiện nay.
Thực hiện dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 – 2020”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh đã tích cực đẩy mạnh nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ xây dựng các mô hình, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng đến các doanh nghiệp… nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt về năng suất và chất lượng của các sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, đóp góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
Dây chuyền sản xuất áp dụng công cụ 5S của Công ty TNHH MTV Xe điện ĐK Việt Nhật
Triển khai từ năm 2014 đến nay, thông qua việc tư vấn, truyền thông, nhận thức về vai trò quan trọng của năng suất chất lượng đối với sự phát triển và hội nhập của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng đã được nâng lên. Thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, thiết bị trong khai thác, sơ chế, bảo quản, chế biến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hoá sản xuất tại địa phương. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh cũng đã có gần 20 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng từ dự án năng suất, chất lượng.
Năm 2018, để tiếp tục nâng cao hiệu quả của dự án Năng suất, chất lượng, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt, điều chỉnh bổ sung đối tượng hỗ trợ của dự án. Bổ sung nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các hoạt động về xác lập quyền sở hữu trí tuệ, phát triển thương hiệu, xây dựng nhãn hiệu, mã số mã vạch, giải thưởng chất lượng quốc gia; đào tạo, hướng dẫn áp dụng và thực hành các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng Vietgap, Globalgap….
(Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn)