Lâm Đồng thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 19, 2018 | 14:14 - Lượt xem: 1678

Sở Khoa học & Công nghệ Lâm Đồng cho biết, Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” đã góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại địa phương

Trong thời gian qua, dự án đã tổ chức 32 lớp đào tạo về năng suất chất lượng (NSCL) và các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất, các hệ thống quản lý (HTQL), công cụ cải tiến, thu hút hơn 1.400 lượt người tham dự Qua dự án, các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực trong việc tìm hiểu và thực hiện cải tiến NSCL tại đơn vị, thể hiện qua số lượng các doanh nghiệp tham gia tập huấn và áp dụng các HTQL, công cụ cải tiến NSCL, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tăng dần qua các năm. Một số doanh nghiệp sau khi tham gia các nội dung của dự án đã nâng cao NSCL, nâng cao năng lực cạnh tranh, thâm nhập được thị trường nước ngoài; xuất khẩu trực tiếp các sản phẩm sang thị trường châu Âu; thị trường Mỹ, Nhật Bản… 
Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đang tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn Lâm Đồng” thông qua việc tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho các doanh nghiệp; khảo sát phân loại doanh nghiệp của tỉnh về quy mô, loại hình và sản phẩm để có các giải pháp hỗ trợ phù hợp; thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp theo chuỗi (từ trồng trọt đến sản xuất, chế biến và bán sản phẩm). Các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận về nhãn hiệu đã được quan tâm hỗ trợ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo uy tín, hướng đến việc tạo nên thương hiệu cho sản phẩm. 
(Theo Đài PT-TH Lâm Đồng)