Lâm Đồng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Chín 27, 2018 | 16:18 - Lượt xem: 1581

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn “ 2016 – 2020” đã tạo bước chuyển biến về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của địa phương.
Đồng thời, nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp về năng suất, chất lượng, từ đó tích cực xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, giải thưởng chất lượng, tạo dựng phong trào thi đua lao động sản xuất tạo ra sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.  Sau 2 năm thực hiện dự án, đến nay, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Lâm Đồng đã thông báo đến 227 doanh nghiệp trong tỉnh các nội dung của dự án; tiếp nhận, thực hiện khảo sát và hỗ trợ 28 doanh nghiệp đăng ký tham gia dự án.. 
Từ nay đến năm 2020, mục tiêu của dự án đặt ra là: 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của tỉnh tham gia thực hiện dự án; xây dựng mô hình điểm thông qua hỗ trợ 75 lượt doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng phù hợp; Hỗ trợ xây dựng 50 tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh; chứng nhận 50 sản phẩm hợp quy và 10 sản phẩm hợp chuẩn; xây dựng 1 sản phẩm chủ lực đạt quy chuẩn kỹ thuật địa phương; hướng dẫn, tư vấn cho 8 doanh nghiệp có sản phẩm chất lượng dự giải thưởng chất lượng quốc gia ..vv… /.
Theo Đài PT-TH Lâm Đồng