Kỷ niệm 19 năm Ngày Đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 9, 2020 | 14:05 - Lượt xem: 1650

Sáng nay (9/1) tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 8/SL và 19 năm “Ngày Đo lường Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Trần Văn Vinh; Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh; Chủ tịch Hội thử nghiệm không phá hủy Việt Nam, nguyên Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt; Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam Vũ Khánh Xuân… cùng các đại biểu đại diện các Bộ, ngành, Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL, đại diện các hội KHKT Việt Nam, Hội Đo lường Việt Nam và các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Tổng cục TCĐLCL tham dự lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Lễ Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam” .

Các đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày Đo lường. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, nhấn mạnh vai trò quan trọng của đo lường đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng, Thứ trưởng Trần Văn Tùng khẳng định, đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, bảo vệ môi trường và sức khoẻ nhân dân. Đo lường thống nhất và chính xác là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và công bằng xã hội.

Thứ trưởng cho biết, thời gian qua, việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Đo lường đã đạt được một số kết quả quan trọng, hoạt động đo lường đã có những đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ nhu cầu về đo lường trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu mới với phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2020 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” và thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 thì quản lý nhà nước và hoạt động KH&CN nói chung cũng như hoạt động đo lường nói riêng phải tiếp tục thay đổi cách tiếp cận, tư duy, cách làm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển và phục vụ nhân dân.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành đo lường trong năm 2020 và biện pháp tăng cường phát triển đo lường trong thời gian tới.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm. 

Để triển khai tốt các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường Thứ trưởng đề nghị Tổng cục TCĐLCL, các Sở KH&CN, Chi cục TCĐLCL địa phương triển khai thực hiện các nội dung và nhiệm vụ của Quyết định 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

“Cần phải tăng cường phối hợp để đẩy mạnh hoạt động đo lường đối với một số lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành khác như đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn và quan trắc môi trường. Tiếp tục xây dựng và phát triển chuẩn đo lường quốc gia để ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội”, Thứ trưởng giao nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng nhấn mạnh việc cần tăng cường hơn nữa hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nhận, thừa nhận lẫn nhau về các kết quả kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đo lường và khẳng định vai trò TCĐLCL ở các địa phương, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong địa bàn về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đo lường.

“Tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tăng cường năng lực đo lường, hiệu chuẩn, thử nghiệm cho các đơn vị sự nghiệp công lập về TCĐLCL. Đẩy nhanh triển khai dự án xây dựng Viện Đo lường Việt Nam ở khu công nghệ cao Hòa Lạc”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh.

Cũng tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã điểm qua một số kết quả nổi bật đã đạt được của hoạt động đo lường và quản lý đo lường trong năm 2019 đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành đo lường trong năm 2020 và biện pháp tăng cường phát triển đo lường trong thời gian tới.

Theo đó, năm 2019 hoạt động quản lý đo lường của Việt Nam đã ghi nhân rất nhiều kết quả nổi bật. Từ việc hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động đo lường đến việc chủ động phối hợp với các bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp; phê duyệt thêm 01 chuẩn đo lường quốc gia cho lĩnh vực đo; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đo lường; thực hiện tốt công tác hợp tác quốc tế…

Theo ông Linh, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đo lường năm 2020 và biện pháp tăng cường phát triển hoạt động đo lường trong thời gian tới sẽ không ngừng cải tiến và đổi mới, tập trung vào các giải pháp trọng tâm để hoạt động đo lường của Việt Nam sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của quản lý nhà nước, cũng như nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Ông Vũ Khánh Xuân, Chủ tịch Hội Đo lường Việt Nam phát biểu tại Lễ Kỷ niệm. 

Vinh danh và trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân, tập thể đã có những đóng góp cho sự nghiệp đo lường Việt Nam. 

Tại Lễ kỷ niệm, một số cá nhân, tổ chức đã được vinh danh và nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường” về những đóng góp cho sự phát triển đo lường Việt Nam.

Cùng ngày, Hội thảo “Hoạt động đo lường trong phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia” cũng được tổ chức, thu hút sự chú ý và những tham luận của các đại biểu tham dự. Năm 2020 đánh dấu 70 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh 8/SL và Kỷ niệm “Ngày Đo lường Việt Nam” bước sang năm thứ 19.

Bảo Anh