Kỷ niệm 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam: Thúc đẩy đo lường hội nhập quốc tế

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 19, 2018 | 8:26 - Lượt xem: 2330

Sáng nay 19/1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 68 năm Bác Hồ ký sắc lệnh 8/SL và 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam.

Sáng nay 19/1, Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) phối hợp Hội Đo lường Việt Nam tổ chức Kỷ niệm 68 năm Bác Hồ ký sắc lệnh 8/SL và 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam.

Đây là sự kiện thường niên nhằm mục đích tôn vinh, động viên khuyến khích các cán bộ làm đo lường và thúc đẩy hơn nữa hoạt động đo lường trong toàn xã hội để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng như hội nhập quốc tế về đo lường.

Kỷ niệm 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam: Thúc đẩy đo lường hội nhập quốc tế - ảnh 1

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 20/1

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần Văn Vinh khẳng định, với tư cách là một ngành khoa học – kỹ thuật chính xác, đo lường đóng một vai trò quan trọng trong đời sống, hoạt động sản xuất, nghiện cứu khoa học và an ninh, quốc phòng.

“Đo lường chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo công bằng trong thương mại, đảm bảo sự trong sạch của môi trường và sức khoẻ của nhân dân, thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ, và nói chung đo lường chính xác là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế quốc dân và đảm bảo công bằng xã hội”, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh nhấn mạnh.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cũng cho biết, trước những yêu cầu mới gắn với hàng loạt các Nghị quyết của Chính phủ thì quản lý nhà nước và hoạt động khoa học công nghệ nói chung cũng như hoạt động đo lường nói riêng sẽ tiếp tục thay đổi cách tiếp cận, tư duy, cách làm để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp phát triển và phục vụ nhân dân.

Kỷ niệm 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam: Thúc đẩy đo lường hội nhập quốc tế - ảnh 2

Ông Nguyễn Hùng Điệp đọc Diễn văn kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam 

Điểm qua một số kết quả nổi bật đã đạt được của hoạt động đo lường và quản lý đo lường trong năm 2017, ông Nguyễn Hùng Điệp – Vụ trưởng Vụ Đo lường (Tổng cục TCĐLCL) cho biết, để phục vụ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu của người dân, năm 2017, Tổng cục đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp tới hoạt động đo lường.

Cụ thể, đã ban hành mới được 23 văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN), nâng tổng số ĐLVN được ban hành là 298. Các văn bản kỹ thuật ĐLVN mới được ban hành sẽ tăng cường cơ sở pháp lý và kỹ thuật để thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt thêm 03 chuẩn đo lường quốc gia cho 3 lĩnh vực đo: quang thông, phổ truyền qua và mức áp suất âm thanh, nâng được tổng số chuẩn đo lường quốc gia được phê duyệt lên tới 25 chuẩn. Đây là cơ sở kỹ thuật, chuẩn cứ quan trọng để bảo đảm tính thống nhất, chính xác của kết quả đo, phương tiện đo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội từ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân cho đến phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước có liên quan.

Kỷ niệm 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam: Thúc đẩy đo lường hội nhập quốc tế - ảnh 3

 Ông Trần Quang Uy – Tổng thư ký Hội Đo lường Việt Nam

Đến nay, đã có thêm 61 tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia vào hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường góp phần nâng cao tính minh bạch và xã hội hóa trong lĩnh vực này, qua đó được doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Trần Quang Uy – Tổng thư ký Hội Đo lường Việt Nam cho rằng, với hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về đo lường từ Trung ương đến địa phương với hệ thống VBQPPL vững chắc cùng hệ thống chuẩn đo lường làm cơ sở khoa học kỹ thuật cho các hoạt động đo lường trong cả nước.

“Trong xu thế nền kinh tế đang mở rộng hợp tác thương mại với các nền kinh tế trong khu vực và quốc tế, những người làm công tác đo lường nỗ lực hơn nữa để phát triển đo lường hướng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của con người, bảo vệ môi trường và góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng”, ông Uy chia sẻ.

Kỷ niệm 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam: Thúc đẩy đo lường hội nhập quốc tế - ảnh 4

Kỷ niệm 17 năm Ngày Đo lường Việt Nam: Thúc đẩy đo lường hội nhập quốc tế - ảnh 5

Những cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đo lường”

Theo ông Nguyễn Hùng Điệp, kế thừa những thành tựu đã trong năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 ngành đo lường sẽ tiếp tục phát huy tính chủ động, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực đo lường cũng như nhu cầu của người dân, doanh nghiệp sáng tạo trong hoạt động đo lường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

(Nguồn:vietq)