Kon Tum: Nhiều kết quả tích cực khi triển khai TCVN ISO 9001

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 15, 2021 | 11:04 - Lượt xem: 1598

Công tác triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Kon Tum đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo thông tin từ Chi cục TCĐLCL tỉnh Kon Tum, thời gian qua, công tác triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) vào cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả.

Chi cục TCĐLCL tỉnh Kon Tum đã tích cực tham mưu Sở KH&CN tổ chức các khóa đào tạo với nội dung Xây dựng, chuyển đổi, áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước cho 1067 lượt cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước.

Tính đến nay đã có 19/20 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (còn 01 cơ quan chưa chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN IS 9001:2015); 07/10 UBND cấp huyện đã xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (còn 03 UBND cấp huyện chưa chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN IS 9001:2015); 06/16 Chi cục trực thuộc Sở đã xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 (còn 09 cơ quan chưa chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN IS 9001:2015; còn 01 cơ quan, đơn vị hành chính chưa xây dựng HTQLCL);

Việc áp dụng TCVN ISO 9001 vào cơ quan hành chính tại tỉnh Kon Tum đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Ảnh minh họa

74/102 UBND cấp xã đã xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 (còn 28 UBND cấp xã chưa chuyển đổi, áp dụng HTQLCL theo TCVN IS 9001:2015). Như vậy, trên địa bàn tỉnh Kon Tum có 106 cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước đã xây dựng, chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; có 32 cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước tỉnh đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đã công bố, áp dụng hiệu quản HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Chi cục TCĐLCL tỉnh Kon Tum đánh giá, việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch; đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính của tỉnh và Chính phủ đề ra trong giai đoạn hiện nay.

Tại các cơ quan, đơn vị đều đã xây dựng được các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học; từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả. Đảm bảo các hồ sơ giao dịch hành chính được giải quyết đúng pháp luật và đúng thời hạn; các quy trình và thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng đơn giản, thuận tiện, giảm phiền hà cho tổ chức cá nhân.

Cũng theo Chi cục TCĐLCL tỉnh Kon Tum, trong giai đoạn 2015 – 2021, Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN tổ chức kiểm tra việc áp dụng HTQLCL tại 90 lượt cơ quan hành chính nhà nước theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra việc áp dụng HTQLCL trực tiếp tại đơn vị và báo cáo tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị xác định: nhìn chung việc xây dựng, áp dụng HTQLCL tại các cơ quan đơn vị đã mang lại hiệu quả thiết thực góp phần tích cực trong giải quyết các công việc chuyên môn, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính của tỉnh và Chính phủ đề ra.

Các quy trình và thủ tục hành chính được thực hiện một cách khoa học, đơn giản, thuận tiện, giảm bớt các thủ tục không cần thiết, nhưng vẫn đảm bảo đúng pháp luật và đúng thời gian quy định. Thông qua việc áp dụng HTQLCL, các cơ quan, đơn vị đã từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho từng cán bộ, công chức, phòng, ban giải quyết công việc thông suốt, kịp thời, hiệu quả.

Bảo An