Kinh nghiệm từ việc áp dụng ISO 39001 góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 23, 2021 | 14:50 - Lượt xem: 890

Ngày 23/3, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) đã tổ chức Hội thảo Chia sẻ kết quả và kinh nghiệm áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) cho rằng, nhiệm vụ Thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn ISO 39001 trong các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam thuộc Chương trình quốc gia: “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” với mục tiêu phổ biến việc hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 cho 300 tổ chức, doanh nghiệp thông qua các hội thảo tại 3 miền; xây dựng bộ tài liệu đào tạo cho chuyên gia tư vấn, đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn;

Đào tạo nâng cao trình độ tư vấn, đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn cho 60 chuyên gia; xây dựng chương trình chứng nhận hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 phù hợp chuẩn mực quốc tế, ngoài ra hướng dẫn và chứng nhận cho 10 đơn vị điểm áp dụng thành công Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ.

Ông Trần Quốc Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT).

Cho đến nay, QUACERT đã tổ chức phổ biến tuyên truyền về tiêu chuẩn ISO 39001 cho các tổ chức, doanh nghiệp và chuyên gia năng suất chất lượng, các tổ chức tư vấn, chứng nhận, tổ chức khóa đào tạo chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá phù hợp ISO 39001 cho 90 chuyên gia cả nước; bên cạnh đó đã xây dựng chương trình chứng nhận phù hợp với các thông lệ quốc tế cho tổ chức chứng nhận.

Ngoài ra, lựa chọn 10 doanh nghiệp để các tổ chức tư vấn hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ theo ISO 39001…

Từ mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc về an toàn giao thông đường bộ và vai trò quan trọng của các tổ chức để cải thiện kết quả ATGTĐB, ISO 39001:2012/TCVN ISO 39001:2014 – Hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ đã được hình thành. 

Chia sẻ về lợi ích của việc áp dụng ISO 39001, bà Trần Thị Ngọc Anh – Trưởng phòng Chứng nhận HT QUACERT cho biết, ISO 39001 giải quyết một trong những rủi ro liên quan đến mất an toàn lao động của tổ chức, giảm thiểu chi phí giải quyết tai nạn và sự cố giao thông đường bộ; giảm thiểu số ngày làm việc bị mất do tai nạn và sự cố giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, việc áp dụng ISO 39001 giúp tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có để đạt được mục tiêu kiểm soát rủi ro trên đường, đóng góp vào việc lập kế hoạch, thiết kế, vận hành và sử dụng hệ thống giao thông đường bộ tốt hơn; thúc đẩy tổ chức nỗ lực cải thiện hình ảnh, tăng cường kết quả kinh doanh.

“ISO 39001 đã thể hiện trách nhiệm với xã hội, nâng cao uy tín doanh nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh quá trình đấu thầu và giảm chi phí chi trả cho bảo hiểm. Các tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô, sản phẩm, dịch vụ đều có thể áp dụng ISO 39001”, bà Trần Thị Ngọc Anh nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Ngọc Anh – Trưởng phòng Chứng nhận HT QUACERT chia sẻ lợi ích của ISO 39001 tại Hội thảo.

Cũng tại Hội thảo, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp điểm áp dụng và đạt chứng nhận ISO 39001 (Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu, Công ty TNHH Thương mại Hoàng Châu, Công ty TNHH Tầm nhìn chất lượng ProQ) đã chia sẻ kinh nghiệm, lan toả việc áp dụng theo TCVN ISO 39001:2014 từ những bài học rút ra từ thực tiễn áp dụng của đơn vị, từ kinh nghiệm của các tổ chức tư vấn, đánh giá, chuyên gia về kỹ thuật an toàn giao thông đường bộ.

Hội thảo được tổ chức với mục đích giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam, các chuyên gia năng suất chất lượng tiếp cận một cách có hệ thống đối với an toàn giao thông đường bộ cũng như hiểu rõ quá trình vận dụng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 39001:2014 vào các hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp.

 Đại diện một số đơn vị thuộc Tổng cục TCĐLCL, các Chi cục TCĐLCL và doanh nghiệp điểm đã áp dụng và đạt chứng nhận ISO 39001 tham dự hội thảo.

Hội thảo không chỉ cung cấp một cách có hệ thống các bước áp dụng tiêu chuẩn để doanh nghiệp sơ bộ nắm được và triển khai thực hiện tại đơn vị mình mà còn giải quyết được các vấn đề vướng mắc trong việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 39001 trong thực tiễn của doanh nghiệp.

Vân Trương