Kiên Giang – báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười Hai 28, 2017 | 7:28 - Lượt xem: 2251

Ngày 18/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
Xem chi tiết Báo cáo