Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Tám 29, 2017 | 18:31 - Lượt xem: 1703

Ngày 10/8/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8/2017 và kế hoạch hoạt động tháng 9 năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo.