Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 7 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 31, 2017 | 18:46 - Lượt xem: 1372

Ngày 11/7/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  tháng 7 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 8 năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo