Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 6/2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Năm 25, 2017 | 8:56 - Lượt xem: 1206

Ngày 12/5/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 5 năm 2017 và kế hoạch hoạt động tháng 6/2017.

Xem chi tiết Báo cáo