Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 23, 2018 | 2:07 - Lượt xem: 1757

Ngày 08/3/2018,  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2018

Xem chi tiết Báo cáo