Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 22, 2018 | 3:47 - Lượt xem: 1871

Ngày 06/02/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 02 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo