Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Một 16, 2018 | 7:45 - Lượt xem: 2063

Ngày 08/01/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo