Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I năm 2018 và kế hoạch hoạt động quý II năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Ba 23, 2018 | 2:12 - Lượt xem: 1996

Ngày 08/3/2018,  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I năm 2018 và kế hoạch hoạt động quý II năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo