Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 31, 2017 | 18:01 - Lượt xem: 1429

Ngày 27/6/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2017.

Xem chi tiết Báo cáo