Kiểm tra việc thực thi pháp luật về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại tỉnh Quảng Bình

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 26, 2018 | 6:58 - Lượt xem: 1634

Thực hiện chức năng “Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước”, ngày 18/4/2018 đoàn công tác của Tổng cục do đồng chí Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Tổng cục (Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Đo lường, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa) đã có buổi làm việc tại Quảng Bình.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN); đại diện các Sở ngành liên quan (Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Xây dựng); đại diện Văn phòng UBND tỉnh; ban Lãnh đạo Chi cục TCĐLCL và báo đài địa phương.

Đồng chí Trần Văn Vinh – Tổng cục trưởng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Quảng Bình đã báo cáo kết quả thực thi pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và kết quả triển khai các Chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực TCĐLCL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trên địa bàn tỉnh; đề xuất định hướng hoạt động TCĐLCL trên địa bàn trong thời gian tới. Đáng chú ý tại báo cáo này là nội dung Sở KHCN đã tăng cường kiểm tra, rà soát, lắp đặt lại toàn bộ IC các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công bằng cho người tiêu dùng.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng cảm ơn Tổng cục đã dành thời gian để kiểm tra việc thực thi pháp luật về TCĐLCL tại địa phương. Thông qua cuộc kiểm tra đánh giá tình hình áp dụng, thực thi pháp luật về TCĐLCL, Tổng cục đã giúp UBND tỉnh đánh giá đầy đủ hơn thực trạng thực thi pháp luật về TCĐLCL và trách nhiệm của các ngành, các cấp trong việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Vinh đã thay mặt đoàn công tác tổng kết, đánh giá, nhận xét về hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tổng cục trưởng nhấn mạnh việc Sở KHCN đã triển khai kiểm tra, rà soát, lắp đặt lại toàn bộ IC các cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh là việc rất đáng khen, các địa phương khác cần học tập để triển khai. Nhân buổi làm việc Tổng cục trưởng đã đề xuất UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL của tỉnh trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh đến việc tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chỉ đạo UBND quận, huyện, phường, xã trong việc triển khai công tác kiểm tra nhà nước về đo lường trên địa bàn, đặc biệt công tác kiểm tra đặc thù; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh việc xây dựng và áp dụng HTQLCL một cách hiệu quả; gắn kết quá trình giải quyết thủ tục hành chính theo ISO với các phần mềm theo dõi giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh./.

(Tin bài: Vụ KHTC)