Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại thành phố Đà Nẵng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười Một 3, 2023 | 12:19 - Lượt xem: 1344

 Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, trong đó hàng năm Bộ KH&CN sẽ phối hợp với các Bộ ngành, địa phương kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, từ ngày 30/10/2023 đến ngày 02/11/2023, Đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu của việc kiểm tra này nhằm giúp cho các cơ quan hành chính nhận diện được những rủi ro, những bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc nội bộ để từ đó có những giải pháp cải tiến, khắc phục những tồn tại trong các quy trình giải quyết công việc một cách khoa học, phù hợp thực tế, trong đó có việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý và tác nghiệp hồ sơ phục vụ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số. Qua đó, nhận thức của cán bộ, công chức về tinh thần cải cách phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được nâng cao, tạo được lòng tin và sự hài lòng của người dân khi đến cơ quan hành chính nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Vụ trưởng Vụ đánh giá hợp chuẩn và hợp quy, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị chuyên môn của thành phố Đà Nẵng: Văn phòng UBND thành phố; Sở Nội vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học và Công nghệ. Tại các buổi làm việc của từng đơn vị, Đoàn kiểm tra đã nghe các báo cáo về kết quả triển khai, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, những khó khăn, tồn tại.

Ông Đặng Chí Thanh, Phó giám đốc Sở Nội vụ báo cáo về tình hình áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Sở Nội vụ.

Theo kết quả đạt được, tại thành phố Đà Nẵng đã có 93/93 cơ quan hành chính các cấp công bố áp dụng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015, cụ thể: 28 cơ quan là đối tượng bắt buộc áp dụng (đạt 100%), bao gồm 21 cơ quan cấp sở, 07 cơ quan cấp huyện; 65 cơ quan là đối tượng khuyến khích áp dụng (đạt 100%), bao gồm 56 cơ quan cấp xã, 09 cơ quan cấp 2 thuộc sở.

Ông Phan Văn Sơn, Phó Chánh Văn phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Trên toàn thành phố có 1840 thủ tục hành chính (đã áp dụng 100 %) HTQLCL theo TCVN ISO 9001, trong đó có 276 thủ tục hành chính (đã áp dụng 100%) thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố đã áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Đánh giá cao kết quả triển khai áp dụng HTQLCL ISO 9001 tại thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Mai Hương cho rằng, việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 vào các cơ quan, tổ chức hành chính tại thành phố Đà Nẵng đã mang lại hiệu quả rất rõ ràng trong quá trình xử lý công việc. Tại thành phố Đà Nẵng, 100% đối tượng bắt buộc và khuyến khích đều đã được áp dụng; 100% thủ tục hành chính đã được xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001.

Ông Dương Hoàng Văn Bản, Phó Giám đốc Sở KH&CN báo cáo về tình hình áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại Sở KH&CN.

Có được kết quả nói trên là do có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001. Cơ quan giúp UBND thành phố Đà Nẵng triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg là Sở KH&CN đã có tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, tổ chức triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố Đà Nẵng.

Ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc.

Căn cứ kết quả kiểm tra, ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở KH&CN thay mặt UBND thành phố Đà Nẵng và các đơn vị được kiểm tra tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra để tiếp tục xem xét, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động cải cách hành chính của thành phố Đà Nẵng.

Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy