Kiểm tra tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại Lào Cai

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười 17, 2022 | 13:53 - Lượt xem: 999

Mới đây đoàn kiểm tra của Bộ KH&CN đã có buổi làm việc tại tỉnh Lao Cai để kiểm tra tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 .

TS Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại buổi làm việc

Về phía tỉnh Lào Cai có bà Giàng Thị Dung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn Đắc Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Ông Phan Quốc Nghĩa, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân; Bà Giàng Thị Bằng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; và đơn vị có liên quan thuộc cơ quan hành chính Nhà nước tại tỉnh Lào Cai.

Theo đại diện tỉnh Lào Cai, hiện nay tỉnh đã có 41/41 cơ quan cấp tỉnh thực hiện việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, gồm: 19 sở, ban ngành cấp tỉnh, 03 đơn vị (Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Đoàn Đại biểu Quốc hội, Vườn Quốc gia Hoàng Liên), 10 Chi cục thuộc Sở và 09 UBND huyện, thị xã, thành phố.

Tỉnh Lào Cai có 152/152 UBND các xã, phường, thị trấn thực việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 (đạt 100%).

Hàng năm các cơ quan đã ban hành kế hoạch duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng đúng quy định; định kỳ tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo nhằm khắc phục những điểm không phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng và lưu trữ hồ sơ đảm bảo yêu cầu dễ tìm, dễ thấy, dễ nhận biết. Một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

Công tác tổ chức thực hiện xây dựng, áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 luôn nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, công chức đã am hiểu việc xây dựng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng.

Các cơ quan đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 phù hợp với các văn bản pháp quy và chức năng nhiệm vụ, đã góp phần tích cực nâng cao chỉ số cạnh tranh, minh bạch trong quản lý hành chính của tỉnh; có nhiều đổi mới trong tác phong và lề lối thực hiện và xử lý công việc; có đánh giá sự hài lòng của người dân khi tiếp xúc giải quyết công việc với cơ quan nhà nước, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, năng lực làm việc và hiệu quả của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Một số đơn vị triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tốt, như: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai (Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng).

Hồng Anh