Kiểm tra thực hiện quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại các doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 25, 2018 | 10:50 - Lượt xem: 1287

Thực hiện Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang giao Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên Môi trường, Công Thương, Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung kiểm tra bao gồm: Việc ghi nhãn hàng hóa; về đo lường; về tiêu chuẩn, chất lượng.
Ảnh minh họa
Đoàn đã thực hiện kiểm tra 25/26 doanh nghiệp, trong đó: Chủ trì kiểm tra 21 doanh nghiệp, phối hợp kiểm tra 05 doanh nghiệp; 01 doanh nghiệp (Công ty TNHH Fuhong Precision Component) do Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì thực hiện. Qua kiểm tra cho thấy tình hình vi phạm và xử lý như sau:
* Về ghi nhãn hàng hóa: Có 06/25 doanh nghiệp được kiểm tra thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Nhãn hàng hóa còn thiếu các nội dung như: Thành phần định lượng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản, xuất xứ hàng hóa.
* Về đo lường: Có 03/25 doanh nghiệp được kiểm tra sử dụng phương tiện đo đã hết hạn kiểm định theo quy định.
* Về tiêu chuẩn, chất lượng: Có 11/25 doanh nghiệp được kiểm tra có sai phạm về nội dung tiêu chuẩn, chất lượng gồm: Không thực đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn theo quy định, chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng. Trong đó, có 03 doanh nghiệp đã có tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất nhưng chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật Việt Nam về nội dung và hình thức của bản tiêu chuẩn công bố áp dụng.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp để xảy ra sai phạm là các doanh nghiệp lần đầu được kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (trong đó, có những doanh nghiệp vừa đi vào hoạt động sản xuất), do vậy, đoàn kiểm tra dừng lại ở mức độ nhắc nhở và yêu cầu khắc phục các tồn tại, sai phạm trong thời hạn. Đến nay, 100% các doanh nghiệp sai phạm đã gửi báo cáo khắc phục kèm theo bằng chứng về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.
Đánh giá chung, về cơ bản, các doanh nghiệp được kiểm tra đã có ý thức trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp mới chưa được tham gia tập huấn, tuyền truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; chưa tìm hiểu các quy định của pháp luật có liên quan; nhận thức về các quy định của pháp luật còn hạn chế, do vậy, vẫn còn tình trạng vi phạm quy định như: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm hàng hóa có nhãn không theo đúng quy định của pháp luật; chưa thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng; chưa thực hiện đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan; tăng cường hoạt động kiểm tra với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Thanh tra Sở phối hợp chặt chẽ với Chi cục trong công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng./.
Theo Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Giang