Kiểm tra đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tỉnh Bắc Kạn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 16, 2018 | 10:38 - Lượt xem: 1507

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-TĐC ngày 01/8/2018 của Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng về việc Kiểm tra đo lường và chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường tỉnh Bắc Kạn, từ ngày 10/8 đến 30/8/2018. Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tiến hành kiểm tra đo lường, chất lượng tại các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xăng dầu trên địa bàn tỉnh.


Kiểm tra tại Cửa hàng xăng dầu số 31 Chợ Mới

Đợt kiểm tra đã tập trung vào các nội dung: tính pháp lý của các phương tiện đo trong kinh doanh xăng dầu; việc thực hiện các quy định về ghi nhãn, chất lượng xăng dầu; sai số của kết quả phép đo so với giới hạn sai số cho phép; việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng, dầu. Qua kiểm tra tại 16 doanh nghiệp đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và chất lượng hàng hóa. Các cửa hàng thực hiện lưu mẫu theo đúng quy định. Các phương tiện đo được ghi nhãn đầy đủ, có tem niêm phong, giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định, kẹp chì niêm phong và còn thời hạn kiểm định. Các phương tiện đo xăng dầu đều có sai số trong giới hạn cho phép. Việc thực hiện các quy định tại Thông tư 15/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ: các cơ sở đã trang bị đầy đủ các ca đong, bình đong phù hợp để tự kiểm tra theo quy định; đã thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Tuy nhiên, một số cơ sở chưa thực hiện theo đúng quy trình đã ban hành. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở thực hiện theo đúng quy định.

Qua đợt kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về đo lường và chất lượng.Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ kiến nghị với các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan để phối hợp chặt chẽ các phương pháp quản lý xăng dầu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra đối với phương tiện đo, phép đo xăng dầu để đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng hàng hóa đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước và góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng./.

Theo Chi cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng tỉnh Bắc Kạn