Kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đô xăng dầu

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Hai 8, 2018 | 10:47 - Lượt xem: 3503

Ngày 05/02/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành công văn số 314/TĐC-ĐL về việc kiểm định lại cột đo xăng dầu để bán xăng E5 và thực hiện quy định gắn thiết bị in chứng từ bán hàng cho cột đo xăng dầu gửi các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục TCĐLCL các tỉnh, thành phố. 

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố hướng dẫn các tổ chức thử nghiệm, thương nhân kinh doanh xăng dầu và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nội dung công văn này; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo yêu cầu.

Xem chi tiết Công văn 314/TĐC-ĐL

Danh sách cơ sở sản xuất, nhập khẩu có hồ sơ đăng ký phê duyệt mẫu cột đo xăng dầu có chức năng in