Kiểm định, hiệu chuẩn 103 lượt phương tiện đo trên địa bàn Bình Thuận

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Một 20, 2022 | 11:39 - Lượt xem: 1074

Trong tháng 01/2022, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận đã khắc phục đánh giá giám sát HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Thử nghiệm 65 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 103 lượt phương tiện đo.

Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong tháng 1/2022 cơ bản đã triển khai kịp thời các nhiệm vụ được giao; Chi cục đã tổ chức tốt Hội nghị CC-NLĐ năm 2021 đảm bảo theo thời gian quy định; công tác báo cáo định kỳ được thực hiện đầy đủ; hoạt động phối hợp với các ngành liên quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đó, về công tác tham mưu: Chi cục đã tham mưu Sở KH&CN ban hành các văn bản: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai xây dựng, duy trì hoạt động trạm cân đối chứng trên địa tỉnh năm 2021; báo cáo tình hình hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01/2022;

Báo cáo tình hình hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh năm 2021 và phương hướng triển khai năm 2022; báo cáo tình hình kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2021. Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 26/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Sở Khoa học và Công nghệ. Công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2022.

Tham mưu Sở KH&CN góp ý các dự thảo: Thông báo về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06/6/2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; báo cáo kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021; Thông tư quy định về việc thể hiện một số nội dung ghi nhãn bắt buộc theo phương thức điện tử.

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng: Cấp 03 Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng Lập Thành cho sản phẩm gạch bê tông tự chèn, gạch terazo. Phối hợp Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ tiếp theo sau khi có kết quả thực hiện điều tra, khảo sát, khảo nghiệm đánh giá thực trạng để phục vụ xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công tác quản lý đo lường: Ban hành Kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01); Kế hoạch kiểm tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL và Sở KH&CN. Công văn gửi Công ty Điện lực Bình Thuận về việc triển khai công tác kiểm định đối chứng công tơ điện trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2021. Thực hiện 01 đợt khảo sát về đo lường, chất lượng đối với 12 mẫu xăng, dầu gồm: 08 mẫu xăng RON95-III, 04 mẫu xăng E5 RON92-II. Kết quả các mẫu khảo sát không có nghi vấn về đo lường, chất lượng.

Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT): Biên tập, cập nhật 15 tin, bài về hoạt động của Chi cục và các thông tin có liên quan lên website Chi cục.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu do Ban chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì. Đoàn đã kiểm tra tại 04 tổ chức kinh doanh xăng dầu, kết quả không có vi phạm về đo lường, chất lượng: Đoàn lấy 04 mẫu xăng dầu (03 mẫu xăng RON95-III và 01 mẫu dầu DO 0,05S) để thử nghiệm đánh giá chất lượng, hiện đang chờ kết quả.

Hoạt động quản lý ISO hành chính công: Thực hiện kiểm tra qua hồ sơ, báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Nội vụ thực hiện thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: Xây dựng Kế hoạch thực hiện bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Trung tâm; kế hoạch thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn. 

Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT. Khắc phục đánh giá giám sát HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO/IEC 17025:2017 và đánh giá gia hạn chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Thử nghiệm 65 mẫu (lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất, nước, phân bón, môi trường và vật liệu xây dựng); kiểm định, hiệu chuẩn 103 lượt phương tiện đo.

Phát huy kết quả đạt được trong tháng 01/2022, Chi cục xây dựng phương hướng nhiệm vụ trong tháng 02/2022 với những nội dung trọng tâm sau: Thứ nhất, tổ chức kiểm tra về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo chỉ đạo của Tổng cục TCĐLCL và Sở KH&CN.

Thứ hai, triển khai hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam (20/01) năm 2022.

Thứ ba, xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2022; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

Thứ tư, trình Giám đốc Sở KH&CN ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Chi cục.

Thứ năm, tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh và phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Thứ sáu, xây dựng quy định mức chi triển khai Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm (2021-2025);

Thứ bảy, xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan Nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2022.

Thứ tám, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021. Chuẩn bị các điều kiện phục vụ đánh giá chỉ định lại Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản – Bộ NNPTNT.

Thứ chín, xây dựng và thực hiện trực sẵn sàng cơ động, bảo vệ cơ quan dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

                                                                                                Thiên Hòa