Khối cơ quan Tổng cục TCĐLCL: Hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười Hai 28, 2021 | 16:41 - Lượt xem: 1707

Ngày 28/12, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức Hội nghị công chức, người lao động và tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Khối cơ quan Tổng cục.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL cho biết, năm 2021 với các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là năm đầu tiên của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025, đây cũng là năm đầu tiên chúng ta triển khai định hướng hoạt động TCĐLCL giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch triển khai hoạt động TCĐLCL giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai tốt các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo Tổng cục TCĐLCL và đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2021, Khối cơ quan Tổng cục đã bám sát Quyết định số 350/QĐ-TĐC ngày 24/2/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Tổng cục.

Đồng thời, chủ động tham mưu lãnh đạo Tổng cục ban hành các Quyết định nhằm cụ thể hóa các chương trình kế hoạch của Bộ KH&CN, với  tinh thần trách nhiệm cao và sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động, Khối cơ quan Tổng cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất, đạt được các kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục, của Bộ KH&CN cũng như các mục tiêu về phục hồi phát triển kinh tế – xã hội.

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc thực hiện các kế hoạch, công tác năm 2021 vẫn còn gặp nhiều thách thức, khó khăn, hạn chế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với sự xuất hiện của các biến chủng mới, việc thực hiện giãn cách xã hội, bên cạnh đó là sự thay đổi trong việc triển khai, sử dụng phần mền quản lý văn bản điều hành mới của Bộ cũng đã có những ảnh hưởng nhất định tới quá trình chỉ đạo điều hành cũng như là quá trình tổ chức, triển khai công việc trong năm vừa qua.

“Mặc dù với những khó khăn như vậy, nhưng với tinh thần quyết tâm chúng ta vẫn thực hiện tối ưu, tối đa tất cả các nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao và lãnh đạo Tổng cục đặt ra và những nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch, công tác trong năm vừa qua”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh cho biết và nhấn mạnh Hội nghị tập trung thảo luận những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, cùng với đó trao đổi về những khó khăn hạn chế, tìm ra các nguyên nhân từ đó đề ra phương hướng giải pháp để triển khai kế hoạch công tác năm 2022.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TCĐLCL Hà Minh Hiệp cho biết, năm 2021 khi phải đối phó với đại dịch Covid-19, được sự hỗ trợ và ủng hộ của các đơn vị chúng ta đã thích ứng an toàn, kịp thời trong việc ứng phó đại dịch.

Qua kết quả hoạt động trong năm qua, có thể thấy chúng ta đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, với năm 2022 sắp tới, chúng ta phải tăng tốc bắt đầu triển khai các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương của Bộ KHCN và Tổng cục. Bên cạnh đó, chúng ta cần nêu cao tinh thần đoàn kết hơn nữa, nên có những hoạt động thường xuyên để chia sẻ, trao đổi để từ đó tăng cường sự đoàn kết của Khối hơn nữa.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng, làm sao để công tác chuyển đổi số đến được các địa phương, đến được các doanh nghiệp, như vậy khối lượng công việc mới được giảm tải.

Triển khai hiệu quả, đồng bộ hệ thống TCVN, QCVN

Với chức năng là cơ quan tham mưu và đầu mối tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêu chuẩn hóa, Khối cơ quan Tổng cục đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc và phối hợp các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với nhóm sản phẩm hàng hóa chủ lực, hàng hóa chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần cho phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với các yêu cầu, quy định của các Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt Nam cam kết và tham gia thực hiện (WTO/TBT, EVFTA, CPTPP, RCEP…). Khối cơ quan Tổng cục đã kịp thời tổ chức triển khai, hướng dẫn, tổng hợp, lập và trình phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) năm 2022, trình kế hoạch gia hạn và bổ sung năm 2021 theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc yêu cầu quản lý đột xuất của Bộ/ngành, địa phương và tổ chức liên quan; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện việc xây dựng, soát xét TCVN theo kế hoạch đã được Bộ KH&CN phê duyệt; tham mưu Bộ KH&CN góp ý, thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) của các Bộ quản lý chuyên ngành.

Đồng thời, tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thẩm định, trình công bố 389 TCVN; tiếp nhận, thẩm tra và thẩm định 39 dự thảo QCVN của các bộ, ngành xây dựng; hướng dẫn, góp ý 25 QCĐP của địa phương đã góp phần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, hội nhập quốc tế, năng suất chất lượng, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn.

Năm 2021, Khối cơ quan Tổng cục đã tăng cường sự chủ động để hỗ trợ tốt hơn cho các Bộ, ngành, trong đó đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức thẩm định, trình Bộ KH&CN công bố 61 TCVN về trang thiết bị y tế, trong đó có nhiều TCVN quan trọng về khẩu trang, găng tay y tế, áo choàng y tế, mũ chùm đầu y tế…. phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, Tổng cục tiếp tục triển khai hiệu quả, báo cáo kịp thời liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất thông minh, phát triển công nghiệp vật liệu, phòng cháy chữa cháy. Để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, làm căn cứ để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Khối cơ quan Tổng cục đang xây dựng thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Đoàn chủ tịch điều hành phần đóng góp ý kiến của các đại biểu thuộc Khối và khách mời

Hoạt động đo lường nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng

Năm 2021, Khối cơ quan Tổng cục đã quan tâm chỉ đạo đối với công tác quản lý về đo lường, đặc biệt đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống VBQPPL về đo lường nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật trong công tác QLNN thống nhất từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, tuyên truyền, giải đáp vướng mắc cho các Chi cục TCĐLCL tỉnh, thành phố và các tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện đúng các VBQPPL về đo lường.

Đối với công tác QLNN, thực hiện việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 159 lượt đơn vị (giảm 10% so với năm 2020); chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cho 128 lượt đơn vị (giảm 2% so với năm 2020); chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 cho 158 lượt đơn vị (giảm 5% so với năm 2020); chứng nhận, cấp 1224 thẻ kiểm định viên đo lường (giảm 9% so với năm 2020); phê duyệt 4.094 mẫu phư­ơng tiện đo nhập khẩu, sản xuất trong nước (tăng 19% so với năm 2020); hướng dẫn hơn 460 tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục phê duyệt mẫu phương tiện đo, cách ghi định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn, đăng ký và chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường…

Đối với Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 996): tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao năng lực đo lường tại Hà Nội vào ngày 15/01/2021 và Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 26/3/2021 để triển khai Đề án 996; tổ chức thành công Hội nghị khoa học triển khai thực hiện Đề án 996 về đo lường cho các đơn vị thuộc Tổng cục vào ngày 10/12/2021 (trực tuyến); tổ chức làm việc, tuyên truyền và hướng dẫn Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án 996, tham gia hội thảo về Đo lường do UBND Thái Nguyên tổ chức ngày 20/01/2021, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Đề án 996 do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức, tham dự Hội nghị Công bố Chương trình đảm bảo đo lường cho 3 doanh nghiệp tại Thái Nguyên ngày 15/12/2021; trình Lãnh đạo Tổng cục, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định của Bộ hướng dẫn xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp (Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021).

Đối với việc phê duyệt, chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia: đã trình Lãnh đạo Tổng cục ban hành 02 Quyết định thành lập đoàn đánh giá và tham gia trực tiếp đánh giá và đang hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ KH&CN xem xét, ban hành quyết định phê duyệt, chỉ định tổ chức giữ chuẩn đo lường quốc gia đối với chuẩn đo lường quốc gia về nhiệt độ nhiệt động học và chuẩn đo lường quốc gia về hệ thống thiết bị chuẩn lưu lượng thể tích chất khí.

Năm 2021, công tác đo lường đã giải quyết các thủ tục hành chính và các công việc theo chức năng nhiệm vụ về đo lường được xử lý nhanh chóng, kịp thời góp phần nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo cho các tổ chức, cá nhân trên phạm vi cả nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021, Khối cơ quan Tổng cục tiếp tục chú trọng đến việc hướng dẫn các bộ, ngành, Chi cục TCĐLCL, tổ chức doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các VBQPPL dưới luật, đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai, áp dụng liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa (SPHH), đặc biệt là SPHH nhóm 2 của Bộ KH&CN quản lý. Ngoài ra, để phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, Khối cơ quan Tổng cục đã xây dựng thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa làm căn cứ để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hiện nay, đang thực hiện tổng hợp báo cáo đánh giá thực trạng triển khai Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa của Bộ, ngành, địa phương.

Tiếp tục duy trì việc công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN và Tổng cục về Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 – 2020, Khối cơ quan Tổng cục đã nghiên cứu triển khai, phối hợp cùng Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; phối hợp Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ, Bộ KH&CN hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định biện pháp kiểm tra hoạt động đào tạo chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm, chứng nhận hệ thống quản lý, kiểm tra hoạt động đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và kiểm tra hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, hồ sơ xây dựng dự thảo Thông tư đã gửi Vụ Pháp chế, Bộ KH&CN để thẩm định theo quy định.

Khối cơ quan Tổng cục đầu mối giúp Lãnh đạo Bộ KH&CN, Lãnh đạo Tổng cục quản lý hoạt động ĐGSPH, trên cơ sở tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và trực tiếp xử lý các vướng mắc của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp về quản lý chất lượng SPHH, hoạt động ĐGSPH và SPHH nhóm 2 do Bộ KH&CN quản lý đã đáp ứng đúng yêu cầu quy định và nhu cầu của doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế – xã hội. Để tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, tổ chức ĐGSPH bị ảnh hưởng dịch COVID-19, trên cơ sở các hướng dẫn của IAF, APAC, Khối cơ quan Tổng cục đã tham mưu Lãnh đạo Tổng cục cho phép 01 cơ sở đào tạo được đào tạo trực tuyến, 15 tổ chức chứng nhận và 02 tổ chức công nhận được thực hiện đánh giá trực tuyến từ xa thông qua việc sử dụng các phương tiện điện tử thích hợp để tiến hành đào tạo, đánh giá chứng nhận các doanh nghiệp tại các địa bàn, hướng dẫn cơ sở đào tạo, tổ chức chứng nhận, tổ chức công nhận đảm bảo việc đào tạo, đánh giá trực tuyến từ xa tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của giáo trình đã được phê duyệt, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu của pháp luật.

Số lượng hồ sơ giải quyết TTHC liên quan đến hoạt động đến hoạt động ĐGSPH (đăng ký và chỉ định), tư vấn ISO trong cơ quan hành chính, pha chế xăng dầu, tiếp nhận bản công bố pha chế khí, vận chuyển hàng nguy hiểm năm 2021 là 928 hồ sơ (tăng 15% so với năm 2020), trong đó 654 hồ sơ đã được giải quyết xong, 227 hồ sơ đã có công văn trả lời cơ quan, tổ chức và 47 hồ sơ đang giải quyết.

Tiếp tục hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về triển khai HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; trình Bộ KH&CN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg giai đoạn 2015 – 2020 (Báo cáo số 3222/TTr – BKHCN và Tờ trình số 3223/TTr – BKHCN ngày 10/11/2021); đồng thời đã ban hành thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để sửa đổi, bổ sung Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.

Hoạt động hợp tác quốc tế – tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò trung tâm

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Việt Nam đối với 14 tổ chức quốc tế và khu vực về TCĐLCL, năng suất và mã số mã vạch như ISO, IEC, CGPM, ASEAN/ACCSQ, APEC/SCSC, PASC, APO, APMP, OIML, GS1… Năm 2021, tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò trung tâm, điều hành các chương trình nghị sự của ASEAN, APO và bàn giao thành công vai trò Chủ tịch luân phiên của Tổ chức Năng suất châu Á (APO), Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ), Nhóm công tác về Tiêu chuẩn (ACCSQ/WG1), Nhóm công tác về Đánh giá sự phù hợp (ACCSQ/WG2); đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên của Ủy ban hỗn hợp điện – điện tử ASEAN (JSC/EEE), Chủ tịch Nhóm công tác cao su ASEAN (ACCSQ/RBPWG)…

Trong bối cảnh dịch COVID-19, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN, Khối cơ quan Tổng cục đã chủ trì, tổ chức an toàn 15 hội nghị/hội thảo quốc tế theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp – trực tuyến; điều phối và tham gia hơn 80 hội nghị/hội thảo của các tổ chức quốc tế, khu vực mà Tổng cục đại diện Việt Nam tham gia với vai trò thành viên và với các đối tác song phương, điều phối sự tham gia của đại biểu Việt Nam tại 86 chương trình đào tạo và hội nghị, hội thảo trực tuyến của APO và phổ biến 61 chương trình tọa đàm APO về năng suất và đổi mới sáng tạo với cộng đồng Việt Nam. Khối cơ quan Tổng cục đã tích cực, chủ động tham gia sâu các hoạt động hợp tác quốc tế của tổ chức và khu vực; tổ chức thực hiện tốt các thoả thuận hợp tác song phương đã ký kết nhất là trong khuôn khổ hợp tác với Mỹ (ASTM, UL); thực hiện tốt các FTA đã ký kết; rà soát các FTA ASEAN+; tham gia xây dựng kế hoạch thực hiện các FTA mới ký kết như RCEP.

 Toàn cảnh Hội nghị.

10 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022

Tập thể Lãnh đạo, công chức và người lao động của Khối cơ quan Tổng cục đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên từng vị trí công tác, góp phần đóng góp vào sự phát triển khoa học công nghệ, cũng như kinh tế – xã hội của đất nước trong năm 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; các Chương trình hành động và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025.

Thứ hai, hệ thống hóa VBQPPL và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, trong đó có nhiệm vụ xây dựng Bộ pháp điển TCĐLCL.

Thứ ba, tập trung triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 – 2025 của Tổng cục, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL, cụ thể: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trong tình hình mới, tạo môi trường thông thoáng cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế – xã hội;

Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chiến lược tiêu chuẩn hóa giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn 2030; thúc đẩy hoạt động đo lường quốc gia; tạo dựng khung pháp lý quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra và công tác kiểm tra nhà nước về TCĐLCL với các tổ chức, cá nhân liên quan hoạt động về lĩnh vực TCĐLCL; tăng cường công tác hậu kiểm đối với các tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa nhóm 2; Tiếp tục đẩy mạnh việc gắn kết các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Thứ tư, tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngành TCĐLCL.

Thứ năm, đẩy mạnh chuyển đổi số, chính phủ điện tử, tăng cường giải quyết công việc trên môi trường điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công, nhất là triển khai qua cơ chế một cửa và cổng dịch vụ công các cấp.  

Thứ sáu, triển khai thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ…

Thứ bảy, tổ chức thực hiện tốt các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời tăng cường kết nối hợp tác với các tổ chức quốc tế và khu vực phục vụ hội nhập quốc tế về KH&CN và TCĐLCL, hướng đến các hoạt động hỗ trợ, ứng phó với đại dịch COVID-19.

Thứ tám, tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Thứ chín, tăng cường hoạt động tuyên truyền về TCĐLCL, năng suất chất lượng, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động TCĐLCL phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ mười, triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, đề án, dự án trong lĩnh vực TCĐLCL theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, Đề án 100, Đề án 996, Chương trình 1322, Quyết định số 36/QĐ-TTg).

Hà My