Khóa đào tạo tự học trực tuyến của Tổ chức Năng suất Châu Á

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 20, 2018 | 16:48 - Lượt xem: 1634

Từ ngày 1/8/2018 – 31/8/2019 Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)  tổ chức 04 khóa đào tạo tự học trực tuyến:

Khóa 1: Sản xuất thông minh – Khóa nâng cao

 • Thời gian đào tạo: 01/08 – 31/12/2018 (Lịch trình cụ thể theo thông báo của APO cho ứng viên)
 • Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức nâng cao về sản xuất thông minh trong thời đại 4.0
 • Đối tượng tham dự: Quản lý sản xuất, có nền tảng kiến thức kỹ sư. Các doanh nghiệp đang có nhu cầu triển khai sản xuất thông minh, hoặc có mong muốn tìm hiểu về ứng dụng trong thời đại 4.0
 • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh
 • Số lượng học viên: Không giới hạn
 • Phương thức đăng ký tham dự:  Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường linkhttp://eAPO-tokyo.org . Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 70% yêu cầu.  ( xem chi tiết tại đây)

Khóa 2: Cơ giới hóa trang trại thông minh 

 • Thời gian đào tạo: 15/11/2018 – 14/05/2019 (Lịch trình cụ thể theo thông báo của APO cho ứng viên)
 • Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức nâng cao về cơ giới hóa trang trại nhằm nâng cao năng suất và tính cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Đối tượng tham dự: Doanh nhân, cán bộ khuyến nông, quản lý của các doanh nghiệp VVN trong lĩnh vực phát triển máy móc nông nghiệp
 • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh
 • Số lượng học viên: Không giới hạn
 • Phương thực đăng ký tham dự:  Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường linkhttp://eAPO-tokyo.org . Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 70% yêu cầu.  ( xem chi tiết tại đây)

Khóa 3: Mô hình kinh doanh cho nữ doanh nhân

 • Thời gian đào tạo: 15/10/2018 – 14/04/2019 (Lịch trình cụ thể theo thông báo của APO cho ứng viên)
 • Mục tiêu: Giới thiệu kiến thức nâng cao về cơ giới hóa trang trại nhằm nâng cao năng suất và tính cạnh tranh trong lĩnh vực nông nghiệp
 • Đối tượng tham dự: CEO, Nhà quản lý doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp
 • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh
 • Số lượng học viên: Không giới hạn
 • Phương thực đăng ký tham dự:  Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường linkhttp://eAPO-tokyo.org . Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 70% yêu cầu.  ( xem chi tiết tại đây)

Khóa 4: Nông nghiệp hữu cơ và kinh doanh nông nghiệp hữu cơ

 • Thời gian đào tạo: 01/09/2018 – 31/08/2019 (Lịch trình cụ thể theo thông báo của APO cho ứng viên)
 • Mục tiêu: Chia sẻ kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật trong sản xuất, chế biến, chứng nhận, dán nhãn và marketing sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.
 • Đối tượng tham dự: CBCNV nhà nước, cán bộ khuyến nông, doanh nhân, nhà nghiên cứu, tổ chức tư vấn, đào tạo và chứng nhận có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ.
 • Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh
 • Số lượng học viên: Không giới hạn
 • Phương thực đăng ký tham dự:  Học viên đăng ký trực tiếp với APO trên website của APO theo đường linkhttp://eAPO-tokyo.org . Toàn bộ khóa học được tương tác trực tiếp trên mạng. Kết thúc khóa học, học viên sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận (điện tử) khi đạt 70% yêu cầu.  ( xem chi tiết tại đây)