Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 2, 2020 | 10:37 - Lượt xem: 1560

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng gợi ý một số khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 để các Sở, ban, ngành thực hiện công tác thông tin, truyền thông về Ngày Pháp luật trên các phương tiện trực quan.

Ngoài những khẩu hiệu Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng gợi ý dưới đây, trong quá trình tổ chức thực hiện các Sở, ban, ngành có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với cơ quan, đơn vị mình đồng thời bám sát nội dung chủ đề Ngày Pháp luật năm 2020.

Các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 cụ thể như sau:

Thứ nhất là, Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ hai là, Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động PBGDPL.

Thứ ba là, Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thứ tư là, Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Thứ năm là, Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992. Tuy đã qua nhiều lần sửa đổi nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền của con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9/11 – Ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều này cũng đã được chính thức luật hóa trong Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.
Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

 Hà My