Khảo sát hướng đến xây dựng tiêu chuẩn thương mại số Asean – Úc

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Hai 28, 2018 | 8:07 - Lượt xem: 1407

Ảnh hưởng của các công nghệ như điện toán đám mây và bảo mật thông tin đến sự phát triển của thương mại số sẽ là trọng tâm của khảo sát do Standards Australia thực hiện tại Úc và mười nước ASEAN. Bằng cách tham gia cuộc khảo sát trên, các bên liên quan, đặc biệt là những cá nhân trong ngành công nghệ thông tin – truyền thông và thương mại số, sẽ có cơ hội định hình tương lai của thương mại điện tử. Khảo sát kết thúc ngày 26 tháng 3 năm 2018. Để tham gia, mời truy cập vào đây.

Bên cạnh đó, nhằm phổ biến rộng rãi khảo sát trên tại Việt Nam, Standards Australia và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ phối hợp tổ chức một hội thảo về tiêu chuẩn thương mại số. Hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 3 năm 2018 tại trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Hội thảo giới thiệu về Sáng kiến Hợp tác về Tiêu chuẩn Thương mại số ASEAN Úc, khuyến khích sự phối hợp giữa cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trong công tác xây dựng tiêu chuẩn để hỗ trợ thương mại số. Thông qua đó, các doanh nghiệp có thể tìm kiếm các cơ hội thúc đẩy hoạt động kinh doanh qua việc tham gia xây dựng tiêu chuẩn về thương mại số.

(Vụ Hợp tác Quốc tế)