Khánh Hòa: Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Hai 28, 2023 | 9:43 - Lượt xem: 567

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh.

Để tôn vinh, khen thưởng ở cấp quốc gia các tổ chức, doanh nghiệp có đóng góp trong việc nâng cao năng suất chất lượng, nâng cao vị thế các sản phẩm hàng hoá và dịch vụ của Việt Nam, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh và hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023.

Giải thưởng Chất lượng Quốc giaa là Giải thưởng Nhà nước duy nhất về chất lượng được Thủ tướng Chính phủ trao tặng; Giải thưởng được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á – Thái Bình Dư­ơng (APQO).

 Khánh Hòa triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 tới các doanh nghiệp

Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, đề nghị nộp Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 (theo mẫu) trước ngày 28/02/2023 và hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2023 trước ngày 15/4/2023, về địa chỉ sau đây:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Khánh Hòa, địa chỉ: 37 đường Hùng Vương, thành phố Nha Trang. Điện thoại: 0258 3524274, 0258 3522555

Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2023 của tổ chức, doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách thức viết báo cáo, lập hồ sơ tham dự; đồng thời thông tin, hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp tham gia tập huấn nghiệp vụ Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Khi tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn bộ hoạt động của mình một cách toàn diện về công tác quản lý, về chất lượng sản phẩm, hàng hóa…, từ đó doanh nghiệp có biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót hoặc sai lỗi trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, bán sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia gồm: Đơn đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (theo mẫu gửi kèm thông báo); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của giải thưởng; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sao y bản chính, chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sao y bản chính;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất sao y bản chính; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Tài liệu chứng minh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất.

Theo VietQ