Khẩn trương bắt tay vào công việc, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Người viết: Nguyen Nam - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 31, 2020 | 16:39 - Lượt xem: 981

Trong ngày làm việc đầu năm mới Canh Tý 2020, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho biết, ngay sau ngày khai Xuân, Tổng cục TCĐLCL sẽ khẩn trương bắt tay vào công việc, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020.

Theo đó, năm 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về TCĐLCL để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tiếp tục đề xuất tháo gỡ và tạo điều kiện cho tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu nhân dịp đầu Xuân năm mới 2020.

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước bảo đảm hệ thống văn bản pháp luật thống nhất, thực thi và phù hợp với các hiệp định song phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên, cũng như thông lệ quốc tế và khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng cục sẽ chú trọng triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ; Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,… thúc đẩy mạnh các giải pháp cải tiến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, biện pháp quản lý sản phẩm hàng hóa nhóm 2, đổi mới hoạt động quản lý chất lượng phục vụ doanh nghiệp trên tinh thần triển khai các Nghị quyết của Chính phủ và các Chương trình hành động của Bộ KH&CN.

Năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về TCĐLCL được tiếp tục thực hiện. Cụ thể sẽ tập trung vào các lĩnh vực hoạt động như: Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về MSMV phục vụ quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về xây dựng TCVN và định hướng các Bộ, ngành, địa phương xây dựng các TCVN, QCVN đối với nhóm sản phẩm hàng hóa mà xã hội đang cần cho phát triển kinh tế, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các QCVN để quản lý đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; Tăng cường hoạt động đo lường trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành Đẩy mạnh công tác khảo sát, kiểm tra, giám sát, đánh giá và thông tin, cảnh báo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tổ chức công nhận, các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký và được chỉ định; Tăng cường công tác hậu kiểm về đo lường, chất lượng đối với hàng hóa được sản xuất, nhập khẩu đưa ra lưu thông trên thị trường; Đẩy mạnh việc gắn kết các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Theo Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh, năm 2020, Tổng cục tập trung triển khai thực hiện Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020, gắn với việc tổng kết Chương trình và Đề án 996 về đo lường, Đề án 100 về truy xuất nguồn gốc. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg thông qua việc giám sát duy trì, hướng dẫn các Bộ/ngành và địa phương triển khai thực hiện tốt mô hình khung.

Tổng cục TCĐLCL tổ chức gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đầu xuân mới.

Ngoài các nhiệm vụ trên, năm 2020 hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực TCĐLCL sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Đặc biệt là việc triển khai Hiệp định, thỏa thuận đã ký kết; tích cực triển khai các sáng kiến, các hoạt động trong năm Việt Nam là Chủ tịch ASEAN nhằm tăng cường uy tín của Việt Nam; phát huy vai trò của Việt Nam trong tổ chức khu vực và quốc tế mà Việt Nam là thành viên như ISO, IEC, APO, ASEAN/ACCSQ, OIML, APMP, APLMF, GS1,…

“Không chỉ đóng vai trò tham gia, năm 2019, Tổng cục đã đảm nhận trách nhiệm là Phó Chủ tịch của APO, Phó Chủ tịch của ACCSQ, Phó Chủ tịch WG1, Phó Chủ tịch WG2, Đồng Chủ tịch Đối thoại ACCSQ-Mỹ về Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp, Đồng Chủ tịch Tiểu ban TBT Hiệp định VKFTA. Do vậy, ngay từ giai đoạn này, Tổng cục đã cùng với các lãnh đạo cấp cao của các tổ chức bàn bạc, thảo luận và thống nhất các vấn đề quan trọng của tổ chức, đặt mục tiêu cho năm 2020 và tương lai xa hơn nữa”, ông Vinh nhấn mạnh.

Đánh giá về những trọng trách mà Tổng cục đảm nhận trong lĩnh vực hợp tác quốc tế năm 2020 như đảm nhận vị trí Chủ tịch của các tổ chức, các nhóm công tác, Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, đây sẽ là một năm đầy thách thức bởi với vai trò này, cùng với các thành viên, Tổng cục sẽ góp phần quan trọng cho việc thúc đẩy các sáng kiến mới, các chương trình hành động và chương trình nghị sự của các Tổ chức, các nhóm công tác chuyên ngành của khu vực.

Năm 2020 là một năm có rất nhiều hoạt động công tác, Tổng cục trưởng kỳ vọng đây sẽ là một năm đầy sôi động của ngành TCĐLCL và sẽ quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Theo Bảo Anh/VietQ