Khai mạc Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO HTQLCL và chuyên gia đánh giá nội bộ

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Ba 19, 2019 | 10:20 - Lượt xem: 2022

Ngày 18/3/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức khai mạc Khóa đào tạo chuyển đổi phiên bản ISO hệ thống quản lý chất lượng và chuyên gia đánh giá nội bộ theo TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị thuộc Tổng cục.

Tham dự khai mạc khóa đào tạo, có ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL, bà Nguyễn Thị Mai Hương- Quyền Vụ trưởng Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy, cùng toàn thể 41 học viên thuộc các đơn vị của Tổng cục tham dự khóa học.

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Hoàng Linh cho biết, đây là khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tổng cục, và là khóa phổ biến chuyển đổi sang phiên bản 2015 lần 2. Trước đó khóa đào tạo dành cho lãnh đạo, thủ trưởng 24 đơn vị thuộc Tổng cục đã được tổ chức. Ông cũng mong muốn khóa đào tạo sẽ truyền đạt những tinh hoa của phiên bản mới nhất, không chỉ là lý thuyết mà còn là những kinh nghiệm, thực hành, cách thức đánh giá nội bộ, những kinh nghiệm giải quyết những hạn chế còn tồn đọng. Bên cạnh đó, các học viên nhận diện được vấn đề cốt lõi của phiên bản TCVN ISO 9001:2015 so với phiên bản TCVN ISO 9001:2008.

Ông Nguyễn Hoàng Linh- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL

Khóa học diễn ra trong 3 ngày từ ngày 19/3-21/3, các học viên sẽ được trao đổi và chia sẻ theo 3 chuyên đề: Chuyên đề 1- Giới thiệu chung tổng quan và những thay đổi căn bản của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008; Chuyên đề 2- Tổng quan về đánh giá và các thuật ngữ liên quan đến đánh giá; Chuyên đề 3- Trình tự và phương pháp tiến hành đánh giá.

TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008 và hoàn toàn tương đương với ISO 9001:2015, phiên bản 2015 mang lại lợi ích tiềm tàng đối với tổ chức từ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn này , tăng khả năng cung cấp một cách ổn định các sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và chế định hiện hành; tạo thuận lợi cho các cơ hội nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng; giải quyết rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh và mục tiêu của tổ chức; khả năng chứng tỏ sự phù hợp với yêu cầu quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

TCVN ISO 9001:2015 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục TCĐLCL đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố./.

Ông Trần Anh Tuấn- Giảng viên giảng dạy Khóa đào tạo

Toàn cảnh buổi khai mạc Khóa đào tạo

Trương Vân