Khai mạc hội nghị thường niên công tác quản lý Đo lường điện

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Hai 4, 2017 | 1:48 - Lượt xem: 1863

Sáng 1/12, Hội nghị thường niên công tác quản lý Đo lường điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Trần văn Vinh và Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty điện lực TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Lý đã tham dự và phát biểu tại hội nghị.

Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh và Phó TGĐ EVNHCM Nguyễn Văn Lý chủ trì hội nghị

Tại hội nghị thường niên, các báo cáo về công tác quản lý đo lường năm 2017 của các đơn vị: Tập đoàn Điện lực Việt Nam ( EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc ( NPC), Tổng công ty Điện lực miền Nam (SPC).

Hội nghị cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến các vướng mắc trong hoạt động đo lường của các đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm đề tài cũng đã báo cáo nội dung kết quả tình hình thực hiện giai đoạn 1 của đề tài “Nghiên cứu đánh giá tính ổn định đo lường của công tơ điện xoay chiều”.

 Quang cảnh hội nghị

Đánh giá cao các hoạt động quản lý đo lường điện của Tập đoàn EVN. Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh cho rằng, công tác quản lý đo lường trong hoạt động kinh doanh điện năng của tập đoàn điện lực Việt Nam đã đóng góp một phần không nhỏ nhiệm vụ phát triển hoạt động đo lường nói chung trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hiện, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã cấp Quyết định chỉ định 2 đơn vị là Công ty thí nghiệm điện TP. Hồ Chí Minh và Công ty Thí nghiệm điện Hà Nội là tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Trên cơ sở mục tiêu tại Quyết định 1670/QĐ-TTg phê duyệt đề án Phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam, ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông và tăng cường hệ thống giám sát, điều khiển tự động cho hệ thống điện, hệ thống đo đếm từ xa; yêu cầu về đo đếm trong lộ trình phát triển Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 và tại Quyết định 6463/QĐ-BCT ngày 22/7/2014 của Bộ Công Thương. EVN đã xây dựng lộ trình và các mục tiêu cơ bản để từng bước hiện đại hóa và tự động hóa hệ thống đo đếm điện năng trong giai đoạn 2015-2020 và đến 2025 như sau:

– Triển khai hệ thống thu thập dữ liệu từ xa phục vụ vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh ( từ năm 2015-2017) lắp đặt công tơ điện tử cho các điểm đo ranh giới giao nhận điện của các TCTĐL, điểm đo ranh giới của các CTĐL thuộc các TCTĐL, các khách hàng lớn và xây dựng hệ thống cho Đơn vị thu thập và quản lý số liệu đo đếm điện năng (MDMSP) theo Quy định thị trường do Bộ Công thương ban hành.

– Phục vụ công tác quản lý, điều hành hệ thống điện của EVN (2015-2017) thực hiện hoàn chỉnh hệ thống thu thập số liệu công tơ từ xa cho các TBA 500-220kV, tiếp tục trang bị và lắp đặt hệ thống thu thập số liệu đo đếm cho 100% TBA 110 kV, các TBA trung gian, điểm đo tổng MBA của các TBA phân phối hạ thế 0,4kV

– Tăng năng suất lao động, tự động hóa việc ghi chỉ số công tơ.

(Nguồn:vietq.vn)