Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 19, 2018 | 7:05 - Lượt xem: 2452

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 95/QĐ-TĐC ngày 22/6/2016 của Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các đơn vị kinh doanh xăng dầu, thời gian từ ngày 27/6 – 08/7/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với phòng kinh tế các huyện và thành phố tiến hành kiểm tra tại 30 cơ sở kinh doanh xăng – dầu trên địa bàn Lâm Đồng, kết quả như sau:

– Về hồ sơ pháp lý: Hầu hết các đơn vị đã xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, có 03 đơn vị thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, do giấy chứng nhận đã hết hiệu lực và 03 đơn vị này đã bị Thanh tra Sở Công thương xử lý vi phạm hành chính trước đó. Đoàn đã nhắc nhở các đơn vị liên hệ với Sở Công thương để gia hạn giấy chứng nhận.

– Thực hiện ghi nhãn: Hầu hết các đơn vị kinh doanh xăng dầu đã thực hiện ghi nhãn, niêm yết giá bán, thời gian bán hàng đúng quy định. Tuy nhiên, có 03 đơn vị sử dụng logo, nhãn hiệu của doanh nghiệp đầu mối không đúng theo quy định tại hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu; 02 đơn vị không niêm yết giá và thời gian bán hàng theo quy định. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở các đơn vị thực hiện niêm yết giá, thời gian bán hàng và sử dụng logo, nhãn hiệu đúng quy định.

– Về chất lượng:

+ 16/30 đơn vị đã xuất trình được chứng chỉ chất lượng đối với lô hàng xăng – dầu nhập lần gần nhất; 10/30 đơn vị đã thực hiện mở sổ theo dõi về đo lường, chất lượng các lô hàng theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu đơn vị liên hệ nhà cung cấp đầu mối bổ sung chứng chỉ chất lượng đối với lô hàng xăng – dầu nhập lần gần nhất và thực hiện mở sổ theo dõi về đo lường, chất lượng các lô hàng theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN trước 31/8/2016.

+ Đoàn kiểm tra đã lấy 06 mẫu (01 mẫu dầu, 04 mẫu xăng và 01 mẫu nhiên liệu diezen E5) gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả đạt yêu cầu.

– Về đo lường: Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra về đo lường đối với 144 cột đo xăng dầu, kết quả các cột đo xăng dầu còn hiệu lực kiểm định, tuy nhiên có 01/144 cột đo dầu có sai số vượt quá giới hạn sai số cho phép. Thanh tra Sở KH&CN đã xử phạt với tổng số tiền là 20.000.000 đồng.

Nhìn chung, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp ngày càng thực hiện tốt hơn, trong đó việc thực hiện về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm như: thiếu chứng chỉ chất lượng đối với lô hàng xăng dầu nhập lần gần nhất; chưa niêm yết giá, thời gian bán hàng; sử dụng logo, nhãn hiệu của doanh nghiệp đầu mối không đúng theo quy định tại hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu; chưa thực hiện mở sổ theo dõi về đo lường, chất lượng các lô hàng theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN; thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; vi phạm về đo lường. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật và chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định.

Trong thời gian tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh kiểm tra trên địa bàn tỉnh, đặc biệt ở địa bàn vùng sâu, xa để kiểm soát tốt hơn nữa về công tác đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng – dầu đồng thời cũng xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

 

Dương Thị Lệ Quyên

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng