Kết quả kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với sản phẩm khí dầu mỏ hoá lỏng và hàng đóng gói sẵn lưu thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Một 19, 2018 | 7:02 - Lượt xem: 2327

Thực hiện Quyết định kiểm tra số 217/QĐ-TĐC ngày 17/11/2016 của Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng về việc kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, thời gian từ ngày 21 – 25/11/2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với phòng kinh tế các huyện và thành phố tiến hành kiểm tra tại 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) và hàng đóng gói sẵn (HĐGS) trên địa bàn Lâm Đồng, kết quả như sau:

– Về hồ sơ pháp lý: Các đơn vị đã xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh LPG và HĐGS như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đủ điều kiện kinh doanh LPG, giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch và biên lai đóng phí duy trì sử dụng mã số mã vạch.

– Thực hiện ghi nhãn: Tiến hành kiểm tra việc thực hiện ghi nhãn hàng hoá của 939 sản phẩm LPG, trà các loại và cà phê bột, kết quả có 12 sản phẩm LPG thiếu nhãn hàng hoá; 449 sản phẩm LPG thiếu dấu hợp quy CR. Đoàn kiểm tra nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp đầu mối bổ sung nhãn và dấu CR còn thiếu.

– Về chất lượng:

+ Các đơn vị sản xuất, kinh doanh HĐGS đã xuất trình được hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm trà, cà phê mà đơn vị đang kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết các đơn vị kinh doanh LPG chưa xuất trình được hồ sơ công bố – chứng nhận hợp quy của các sản phẩm LPG chai hiện đang kinh doanh tại cửa hàng. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu đơn vị liên hệ với nhà cung cấp đầu mối bổ sung đầy đủ các hồ sơ còn thiếu.

+ Đoàn kiểm tra đã lấy 04 mẫu LPG gửi Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 để thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả đạt yêu cầu.

– Về đo lường: Đoàn kiểm tra lấy 22 mẫu LPG, trà và cà phê bột để kiểm tra định lượng, kết quả có 02 mẫu LPG chai không đạt yêu cầu về đo lường (trong đó có 02 bình gas có định lượng thấp hơn so với lượng thiếu cho phép là 170g/ 02 mẫu). Đoàn đã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng lưu thông 02 bình gas thiếu định lượng nêu trên, yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với đơn vị cung cấp đầu mối khắc phục sai phạm trên và sau khi khắc phục báo cáo bằng văn bản gửi cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng.

Nhìn chung, việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh HĐGS của doanh nghiệp tương đối tốt. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh LPG chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc lưu trữ hồ sơ công bố – chứng nhận hợp quy, một số sản phẩm LPG chai còn thiếu nhãn và chưa gắn dấu CR. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật, bổ sung các nhãn hàng hoá, dấu CR, hồ sơ công bố – chứng nhận hợp quy thiếu.

Để bảo vệ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hoá đối với các sản phẩm thiết bị điện – điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, khí dầu mỏ hoá lỏng, xăng – dầu, hàng đóng gói sẵn đang lưu thông trên thị trường tại tỉnh Lâm Đồng và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

 

Dương Thị Lệ Quyên

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng