Kết nối Chương trình năng suất chất lượng với các hiệp hội ngành hàng

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 14, 2017 | 22:38 - Lượt xem: 2201

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi tọa đàm phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình năng suất chất lượng với các hiệp hội ngành hàng.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia 712 về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi tọa đàm phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình năng suất chất lượng với các hiệp hội, ngành hàng.

 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Nam Hải tại buổi tọa đàm

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nguyễn Nam Hải, định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và các năm tiếp theo của Chương trình bên cạnh các nhóm nhiệm vụ cụ thể như: Đào tạo đội ngũ chuyên gia, phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống, mô hình, công cụ mới, tiên tiến; Triển khai các hoạt động nghiên cứu và tác động, các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghiên cứu, xây dựng, hệ thống TCVN theo hướng tập trung cho các nhóm SPHH chủ lực và một số nhóm tiêu chuẩn thuộc lĩnh vực quan trọng khác…

“Một nội dung cũng đặc biệt qua trọng là phối hợp với một số Hiệp hội, ngành hàng từ công tác tuyên truyền, đến triển khai các “Gói giải pháp” gắn với đào tạo lực lượng cho Hiệp hội. Phối hợp thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hiệp hội, ngành hàng”, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải cho biết.

Đại diện một số hiệp hội doanh nghiệp, ngành hàng tham gia thảo luận lại buổi tọa đàm phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chương trình năng suất chất lượng ngày 7/6 tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Theo đó, các giải pháp được hỗ trợ sẽ được triển khai như: Quản lý tinh gọn (Lean), Duy trì hiệu suất tổng thể (TPM), Chỉ số hoạt động chính (KPI), Chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001: 2015 và xây dựng tích hợp các hệ thống quản lý (ISO 22000/ISO 14000/ISO27001…; hướng dẫn áp dụng các công cụ cải tiến năng suất và chất lượng: 5s/7 công cụ thống kê, loại bỏ lãng phí/ MFCA…)

Theo đại diện của Viện Năng suất Việt Nam, trong giai đoạn 2017 – 2020 sẽ có khoảng 2.000 doanh nghiệp được phổ biến, hướng dẫn áp dụng và chia sẻ kinh nghiệp áp dụng Lean, TPM/KPis, TWI, …theo đó, các doanh nghiệp thuộc các ngành hàng: Dệt may, da giày, cơ khí chế tạo, công nghiệp phụ trợ, điện tử, sợi…sẽ có cơ hội tiếp cận những giải pháp hỗ trợ này.

(Nguồn:vietq.vn)