Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 5438 phần 12, sử dụng canxi cacbonat để xử lý nước sinh hoạt cho con người.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Mười 5, 2018 | 9:09 - Lượt xem: 1236

Ngày 23/8/2018, Israel thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi tiêu chuẩn bắt buộc SI 5438 phần 12, sử dụng canxi cacbonat để xử lý nước sinh hoạt cho con người. Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này thông qua Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1018: 2013 và bản Sửa đổi 1: tháng 3 năm 2015. Những sửa đổi cụ thể như sau:
– Thêm các tài liệu tham khảo mới vào các tài liệu quy phạm tham khảo trong đoạn 2;
– Loại bỏ cột “quan hệ với Loại B” từ bảng 3 của đoạn 5.4: “quan hệ với các thông
số hóa học”;
– Thêm các phương pháp thử mới vào đoạn 6.2;
– Bổ sung vào đoạn 7 thông tin về ghi nhãn, vận chuyển và lưu trữ, tài liệu tham
khảo mới về Quy định Giao thông của Israel;
– Thay đổi các yêu cầu đánh dấu cho calcium carbonate được mô tả trong đoạn 7.4. 

Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của Israel. Hạn cuối cùng để các nước thành viên tham gia góp ý kiến vào 26/10/2018
Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/2018/TBT/ISR/18_4559_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/ISR/1023

(Nguồn tbt.gov.vn)